Fredericia skal ikke druknes – igen

Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige

Det næste store regnvejr i Fredericia vil nok engang drukne den sydlige del af midtbyen i uhumsk kloakvand og regn. Hvorfor skal Fredericia igen og igen oversvømmes og drukne under selv et moderat kraftigt regnskyl, hvor borgere og virksomheder efterlades med enorme skader, forhøjede priser på forsikringerne og en berettiget følelse af, at der hverken politisk eller forvaltningsmæssigt sker noget som helst. Det er utrykt. Som flittig skribent – mest fordi mine ord på Rådhuset har samme effekt som at sparke ind i et bjerg af Rockwool – har jeg i dagspressen ved flere lejligheder foreslået aktioner, der kan sikre byen og borgerne. Klimasikringen på havnen er OK, hvis den våde trussel kommer fra ekstremt højvande i Lillebælt. Det virker! Det virker desværre modsat når det regner, fordi vandet ikke kan løbe ud i Lillebælt. Kloakeringen i den sydlige del af byen er utidssvarende og værst af alt, er kloaksystemet misligholdt. Både politikere og forvaltningen er tilsendt massevis af borgerobservationer og beviser på, at byens kloakker flere steder er fyld HELT op med alt det, der ikke skal være i en kloak.

Virksomheden der står for rensningen af kloakkerne, lever helt enkelt ikke op til sine forpligtigelser, eller også sikrer den kommunale kontrakt ikke tilstrækkeligt, at arbejdet udføreres elementært ordentligt ved f.eks. at spule udsatte rørforbindelser. Det er dømt til at gå galt – igen.

Kommunale prestigeprojekter i den helt dyre ende af byggeskalaen og en kommunal vision der vil trække bundproppen ud af det kommunale budget, sejler derudaf, medens noget så simpelt som at sikre byen mod oversvømmelse og bortledning af vand i midtbyen ”sander til”. Og, hvad så. Vandet fra regnen fylder kloakkerne hurtigere end vandet løber til en tilstødende pumpe. Derfor bør der graves og støbes et hul i den sydlige del af Gothersgade. Hullet bør have en størrelse som en turistbus og dækkes med stålriste, der kan udsmykkes, så de ligner en scene fra udfaldet fra Fredericia. Det er kunst i fodhøjde. Hullet forbindes til Gammel Havn via en underjordisk tunnel med højvandssikring, så vandet får frit, løb ud i Lillebælt. Omvendt skal automatiske højvandsklapper, forhindre vand fra Lillebælt i, at komme ind i byen. Det kan gøres sværere, men det er der ingen grund til.

Skriv et svar