Politik

Politik

Der står besparelser på programmet, hvis ikke regeringen giver kommunerne større rammer i den kommende økonomiaftale. Fredericia Kommune gør sig klar til at finde de penge, der skal til, alene hvis rammerne fortsætter som nu. Men kommer der indskrænkninger bliver det katastrofalt. Det er ikke acceptabelt, lyder det fra Steen Wrist. Det bliver hårde budgetforhandlinger i år. Det bliver svært...
Økonomi- og Erhvervsudvalget beder forvaltningen om et sparekatalog på op imod 90 millioner kroner. Det er nødvendigt, lyder det fra politikerne, der ser frem mod en hård budgetproces. De politiske prioriteter er nødvendige, men hvor der skal spares, er der uenighed om. - Direktionen anbefaler, at der udarbejdes forslag for ca. 1/3 mere end det samlede vurderede finansieringsbehov for at...
Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tirsdag aften tage stilling til størrelsen på et ”katalog med finansieringsforslag”. Tidligere har det heddet, ”Mulighedskatalog”, men i virkeligheden er der tale om et sparekatalog for millioner af kroner. Normalt er der fuld åbenhed på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder, med undtagelse af de lukkede punkter, selvfølgelig. Alle borgere i Fredericia kan let tilgå kommunens hjemmeside og...
Isabella Arendt stopper med øjeblikkelig virkning som formand for Kristendemokraterne, som hun også har meldt sig ud af. I en e-mail skriver Arendt: - Jeg brænder for at gøre Danmark grønnere, friere og mere næstekærligt. Jeg har ikke længere en oplevelse af opbakning, og derfor tager jeg konsekvensen og har truffet denne beslutning.
Skal Claus Hjort-Frederiksen for retten? Det mener Rigsadvokaten, der har indstillet, at det mangeårige medlem af Folketinget og tidligere minister, skal stilles for en dommer anklaget for landsforræderi. Det lyder voldsomt - og det er det også. Det er blevet meget politisk og sætter spørgsmålstegn ved centrale del af demokratiet. Medlemmer af Folketinget kan ikke tiltales eller fængsles, uden Folketinget...
Formand for Fredericia Shopping, Ole Mortensen, ser optimistisk på fremtiden for de handelsdrivende i Fredericia. Men under overfladen lurer der en utålmodighed for at der kommer en decideret udvikling af det længe og meget omtalte fæstningscenter. Senest har byrådet besluttet sig for at der skal udarbejdes en behovsanalyse. Samtidig har Fredericia Kommune hyret et firma fra København, der skal...
Det skal være en tryg oplevelse at vidne i en straffesag, og ofre for kriminalitet skal mødes med forståelse og støtte. Derfor nedsatte den foregående justitsminister i december 2021 et offer- og vidnepanel, som har til opgave at undersøge mulighederne for at styrke ofres og vidners beskyttelse og tryghed i mødet med retssystemet. Panelet har nu afleveret sin første...
På den yderste venstrefløj i dansk politik har der i mange år været en voldsom EU-skepsis, hvor et stort flertal ønsker Danmark ud af EU. Hos Enhedslisten er det ikke længere et dedikeret mål. EU bliver nu anerkendt som en arena, hvor man både kan vinde og tabe. Den Europæiske Union splitter danskerne. Vi står overfor en folkeafstemning om det...
Onsdag den 11. maj var der samtalesalon i ADP Loungen i Fredericia Idrætscentret, hvor temaet var vision 2032, som Fredericia Byråd skal lave. De ville have inputs fra foreningslivet, herunder idrætten og kulturen. Borgmester Steen Wrist bød velkommen og talte om vigtigheden af, at borgerne i byen får et ejerskab af den kommende vision. - Vi vil have en vision, der...
Borgmester Steen Wrist fremhæver, at kommunens nye kultur- og idrætsfaciliteter bidrager til en masse gode ting, blandt andet sundheden. Det sagde han ved indvielse af det nye mountainbikespor i Madsbyparken. https://youtu.be/ENQ_YUaWJlM
Shortcode field is empty!