Socialdemokratiet slår fast: Ikke muligt for autocampere at være i Kanalbyen

Autocampere i Kanalbyen står overfor en usikker fremtid, ifølge John Nyborg, næstformand i Bosætnings- og Turismeudvalget. Midt i en omfattende politisk debat om autocampernes plads i det lokale miljø, udtaler han sig klart om problematikken.

John Nyborg var absolut glad for det liv, der udviklede sig i Kanalbyen. Han mener også, at det var fantastisk, at autocamperne kom til Fredericia, roste byen, brugte byen og ville byen. Men det er ikke Kanalbyens rolle at være camperplads. Nyborg fremhæver dog, at autocamperne udgør en vigtig del af den aktuelle debat.

John Nyborg. Foto: AVISEN

– Diskussionen om autocampere i Kanalbyen er blevet et omfattende og indimellem følelsesladet emne, som berører mange aspekter af byliv og lokal udvikling, siger han. Han erkender autocampermarkedets dynamik, men understreger nødvendigheden af en velovervejet tilgang.

– Autocampere repræsenterer et nyt og dynamisk markedssegment, som vi i byen er nødt til at forholde os til, på den ene eller anden måde. Vi skal ikke lade følelserne styre dialogen, men i stedet fokusere på at forstå denne interessante og anderledes måde at opleve Danmark på.

Ifølge Nyborg er det væsentligt at rette opmærksomheden mod autocamperens udvikling og de potentielle turister, der kunne være interesseret i at besøge deres kommune.

– Det er afgørende at forsøge at forstå, hvilke typer besøgende disse turister er, og hvad de søger i deres rejser, og her har Fredericia jo meget at byde generelt, så der skal vi tænke på, hvad vi kan gøre for fortsat at tiltrække dem, tilføjer han.

Når det gælder byplanlægningen i Kanalbyen, er det dog en anden sag, og Nyborg forstår godt, at debatten fylder meget, men man kan ikke bare lave området om til autocamperområde

– Dispensationen, der tillod autocampere at benytte dette område, kan ikke længere forlænges. Ønsker vi at ændre områdets formål til autocamper brug, vil det kræve en ændring af lokalplanen, en proces der vil tage minimum et år. Samtidig vil dette betyde, at området ikke længere kan bruges til salg af boliger, hvilket ville resultere i et betydeligt fald i indtægter, siger John Nyborg.

Men Nyborg slår fast, at han ser et stort potentiale i den voksende popularitet af autocampere.

– Autocamping er et voksende fænomen. Derfor er det vigtigt, at vi indgår i dialog med dem, der har ekspertise inden for dette nye markedsområde – dette kunne eksempelvis være i form af samarbejde med den eksisterende campingplads, interessegrupper, og lokale erhvervsdrivende, fortæller Nyborg.

Debat er nødvendig, mener Nyborg, for at finde den bedste løsning for både autocampere og byen.

-Vi står over for en stor debat om, hvordan vi bedst skaber pladser til autocampere, der gavner både autocamper turister og byen. Det er en udfordring, der kræver opfindsomhed, samarbejde og en dyb forståelse for den hastigt voksende turistform, som autocamping repræsenterer, slutter John Nyborg.

Skriv et svar