36 millioner kroner skal findes: Udvalg spæder til

I Børne- og Skoleudvalget i Fredericia Kommune skal der findes 36 millioner kroner grundet et merforbrug. Unge- og Uddannelsesudvalget har i den forbindelse vedtaget at spæde til med 5,8 millioner kroner.

I Børne- og Skoleudvalget alene er der i 2023 fundet besparelser på 15,2 millioner kroner, og i Unge- og Uddannelsesudvalget beløber det sig til 5,8 millioner kroner.

–  Det var et svært møde,. Der var meget med fritidsområdet som betyder meget for den enkelte. Vi er obs på den økonomiske situation og at vi skal hjælpe. Vi har taget de forefslåede besparelser, siger udvalgsformand Pernelle Jensen (V).

Pernelle Jensen (V). Foto: AVISEN

En af de ting, der blev vedtaget var, at der ikke startes nyt hold op på lærertrainee-uddannelsen til sommer. Det medfører en besparelse på tre millioner kroner.

– Trainee var den første uddannelse vi fik efter vi var etableret som udvalg, så det gør ondt på mig, fordi skolerne også er glade for den måde at tænke uddannelse på. Vi undlader at starte et hold i 2023, men vi er tilbage igen i 2024, fortæller Pernelle Jensen.

Nogle fritidsaktiviteter skæres der også ned på. Det betyder blandt andet, at der vil komme et lavere aktivitetsniveau på Gasværksgrunden end planlagt.

– Vi ville gøre noget ekstra på gasværksgrunden og det sætter vi på hold. Der kommer stadig aktiviteter, men det kan ikke udvikles som planlagt. Vi holder også  skøjtebanen lukket til december, siger Pernelle Jensen.

De resterende 15 millioner kroner skal findes på anden vis. Pernelle Jensen mener, at nu har Unge- og Uddannelsesudvalget gjort deres del.

Se her alle besparelserne man laver i UU-udvalget:

PunktInitiativKompenserende indsatsKonsekvenser
3A Fritid: Gasværks-grunden0,250 mio. kr.(kun indeværende år)Lavere aktivitetsniveau på Gasværksgrunden. Aktiviteter vil skulle dækkes af eksisterende personale fra Ungdommens Hus.
3BFritid: F**weeks0,500 mio. kr.(kun indeværende år)Færre aktiviteter i sommerperioden med eksterne leverandører – dvs. større fokus på sociale aktiviteter, egne aktiviteter og udvalgte højdepunkter. Denne besparelse vil desuden betyde nedlæggelse af skøjtebanen i år – hvilket også vil generere 250.000 kr. besparelse hos Ejendomsafdelingen. 
3CFritid: Ungebyråd (bevillingsmæssigt placeret under BSU)0,100 mio. kr.(kun indeværende år)Grundet et for lavt antal opstillede kandidater forventes der ikke noget formelt Ungebyråd i år.
3DUddannelse: Ungdomsskole0,500 mio. kr.
 (kun indeværende år)
Langsommere implementering af ambitionerne for Ungdomsskolens holdaktiviteter og højdepunkter. Aktiviteterne i Ungdomsskolen kan stadig udvides ift. sidste kalenderår.
3EUddannelse: Naturbasen0,150 mio. kr.(kun indeværende år)Ingen yderligere nyindkøb af udstyr til Grejbanken – samt kun presserende vedligehold.
3FUddannelse:
FGU-ramme
0,500 mio. kr.(kun indeværende år)Ingen konsekvenser da det modsvares af fald i antal studerende.
3GUddannelse:
STU
0,500 mio. kr.(kun indeværende år)Personalet skal løse flere opgaver end tidligere. Afskedigelser forventes ikke, men kan ikke afvises på nuværende tidspunkt.
3HUnge- og uddannelses-området samlet: Pulje til Ungeenheden0,150 mio. kr.(kun indeværende år)Langsommere implementering af Ungeenhed – især ift. etablering af mulige, nye tilbud.
3IUnge- og uddannelses-området samlet: Generel opbrems-ning0,200 mio. kr.(kun indeværende år)Udskydelse af ansættelser.
I alt fra unge- og uddannelses-området:2,85 mio. kr.Besparelsen går på tværs af BSU og UUD.Beløbet kan spares fuldt ud i 2023, men er ikke varig.

Skriv et svar