Videnskab

Astronomer har præsenteret det første billede af det supertunge sorte hul i midten af vores egen galakse, Mælkevejen. Dette resultat er et markant bevis på, at objektet rent faktisk er et sort hul, og giver værdifulde ledetråde om, hvordan sådanne giganter, som man mener befinder sig i centrum af de fleste galakser, fungerer. Supertunge sorte huller menes at befinde sig...
Med støtte fra Det Europæiske Forskningsråd vil lektor Kristian Tylén fra Aarhus Universitet undersøge, hvordan det forhistoriske menneske udviklede sin evne til at producere og forstå symboler som simple skrifttegn, visuelle mønstre og figurative billeder, der har lagt kimen til den måde, vi fungerer og kommunikerer på i dag. Sprog, kunst, tal og tegn. Hvordan har mennesket opnået sin status som...
Verden over går insektbestandene tilbage med store konsekvenser for vores økosystemer uden, at vi helt ved hvorfor. Men med en ny algoritme fra Københavns Universitet kan vi nu langt bedre følge med i, hvordan det står til med biodiversiteten hos insekterne, som det indtil nu har været meget vanskeligt at overvåge. Insekter er vigtige bestøvere af planter, fødekilde for en...
Forskerhold fra fem lande med SDU-professor i spidsen står bag robotteknologi inspireret af insekter, som bryder med 25 år gammel griberteknologi - resultatet skaber international opmærksomhed. Blot ved at ændre på vinklen i konstruktionen af en robotgriber har en SDU-forsker med inspiration fra insekter forfinet en teknologi, der kan ændre hele robotbranchens måde at konstruere gribere og fødder til...
42 talentfulde forskningsledere modtager i disse dage i alt 254 millioner kroner til deres forskningsprojekter fra Danmarks Frie Forskningsfond. Forskningsmiljøer i Danmark er netop blevet 42 forskningsledere rigere, idet Danmarks Frie Forskningsfond uddeler 254 millioner kroner under Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-programmet Fonden giver Sapere Aude-bevillingen til de allerdygtigste yngre forskere i Danmark med excellente, nybrudsskabende idéer, der er med til at...
Ved at benytte banebrydende ny elektronik og data-modellering har et hold af forskere fra Aarhus Universitet bevist, at det er muligt at foretage meget nøjagtige ikke-invasive grundvandsmålinger på hidtil utilgængelige områder. Forskere fra Institut for Geoscience og Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet, har i samarbejde udviklet en effektiv teknologi til nøjagtige overfladebaserede grundvandsmålinger, baseret på nylige gennembrud inden...
Hvilke forhold skaber levende lokalsamfund? Realdania støtter et nyt forskningsprojekt på Aalborg Universitet, der vil kortlægge udviklingspotentialet i Danmarks landsbyer. I første omgang undersøger forskerne udviklingen i en række landsbyklynger. Hvad er de bedste forudsætninger for udvikling i de danske landsbyer? Det skal forskere fra Institut for Sociologi på Aalborg Universitet undersøge i et nyt projekt, som er støttet af...
Da man lancerede Hubble rumteleskopet i begyndelsen af 1990erne blev det en kæmpe succes. Ikke alene er man siden opsendelsen nået frem til gevaldige, videnskabelige landvindinger, men Hubble bragte også universet meget tættere på den almindelige befolkning. Det er sket ved spetakulære fotos, der har set mere, end noget menneske før, havde set af det gigantiske univers, vi er...
Headspace
Nu søsættes et nyt, storstilet forskningsprojekt i headspace med støtte fra Trygfonden. Forskningsprojektet, der udføres af Copenhagen Research Center for Mental Health - CORE, Region Hovedstadens Psykiatri, skal forske i effekten af headspace, der er en mental sundhedsfremmende indsats over for psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år. Der har været flere evalueringer af headspace gennem tiden, som viser, at...
Danmark kan få mere ud af investeringer i forskning og udvikling, når vi sammenligner os med andre lande globalt, viser en ny undersøgelse.
Shortcode field is empty!