Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Skatteminister Karsten Lauritzen har svaret på Susanne Eilersens spørgsmål. Hun er dog ikke tilfreds med svarene og vil derfor forfølge processen med Shell og Dansk Olieselskab ApS tæt:

“Jeg håber, at jeg med mine spørgsmål har givet ministrene en større nysgerrighed til salget af Shells raffinaderi. Jeg håber og tror, at det er en sag, de dykker mere ned i. De kan faktisk ikke sidde den overhørig, jeg er sikker på, at de har læst mediernes artikler og personbeskrivelser, som ikke just er gode for nogle af parterne”, siger Eilersen til Fredericia Avisen og fortsætter:

“Jeg tror, at ministrene har bevågenhed på salget nu. Det var min pointe med at stille de spørgsmål, udover, at jeg ønskede, at de så på mine og borgernes bekymringer. Jeg vil gerne slå fast igen, at Shell Raffinaderiet ikke er en skotøjsbutik. Det kræver knowhow, økonomi, og robusthed at drive den forretning. Vi skal ikke stå med regningen til sidst. De nye ejeres forhistorie fordrer ikke til stabilitet. Borgerne i Fredericia har behov for tryghed og viden om, at sikkerheden og den fremtidige drift er intakt med den nye ejer. Man skal have kendskab og volume for at kunne drive det her. Det er min helt generelle bekymring, at det fundament ikke er til stede”.

Sådan svarer ministrene

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Spørgsmål fra Susanne Eilersen:

Hvilke tanker gør ministeren sig om artiklen i Børsen den 17. august 2017 »Jysk oliehandel trækker ud: Russisk rigmand spøger.«, hvoraf det fremgår, at ejeren af Dansk Olieselskab, Tommy Frank, har stiftet flere selskaber i relation til Dansk Olieselskab, som den russiskfødte rigmand Alexey Matuzny ejer halvdelen af?

Svar fra Brian Mikkelsen

Jeg kan oplyse, at der er en række generelle regler for etablering og drift af selskaber i bl.a. selskabsloven, som selskaberne naturligvis skal overholde. Reglerne regulerer forhold om bl.a. bestyrelser, direktion og kapitalejere i selskaberne. Reglerne er udformet på en måde, der skal sikre en balance mellem hensynet til solid ramme for danske selskaber og hensynet til at det skal være nemt at drive virksomhed i Danmark. Erhvervsstyrelsen fører kontrol med overholdelsen af selskabslovens regler.

Med hensyn til artiklens henvisning til de såkaldte Panama-papers kan jeg endvidere oplyse, at danske myndigheder, herunder SKAT, har haft adgang til Panama-papers materiale, bl.a. med henblik på at undersøge mulig skatteunddragelse og overtrædelse af hvidvaskreglerne. Hvis myndighederne konstaterer, at en virksomhed er blevet misbrugt til f.eks. hvidvask anmeldes den til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Skatteminister Karsten Lauritzen

Spørgsmål fra Susanne Eilersen

Hvilke tanker gør ministeren sig om artiklen i Børsen den 17. august 2017 »Jysk oliehandel
trækker ud: Russisk rigmand spøger.«, hvoraf det fremgår, at den russiskfødte rigmand
Alexey Matuzny, hvis navn dukkede op i de kontroversielle Panama-papirer er medejer af
flere selskaber, Tommy Frank har stiftet i relation til Dansk Olieselskab, og agter ministeren
at gå ind i sagen?

Svar fra skatteministeren:

Jeg gør mig mange tanker om mange ting, men i forhold til den adspurgte sag bliver jeg
nødt til at henholde mig til, at jeg efter reglerne i skatteforvaltningsloven ikke må gå ind i
konkrete sager eller offentligt udtale mig om disse.
Helt generelt mener jeg, at vi skal tage de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der
er åbenhed og gennemsigtighed om skatteforhold, så midler ikke gemmes i skattely. Det
skylder vi alle de danske skatteydere, som troligt betaler den skat, de skal.
På baggrund af Panama-sagens alvorlige karakter og store omfang blev et bredt flertal af
Folketingets partier enige om at købe oplysninger fra de såkaldte Panamapapirer tilbage i
efteråret 2016.

Jeg oversendte i marts 2017 en orientering til Skatteudvalget om SKATs arbejde med bl.a.
Panamapapirerne (SAU Alm. del Bilag 142). Heraf fremgår, at SKAT har arbejdet målrettet
med de indhentede oplysninger fra Panamapapirerne. Det fremgår endvidere, at
SKAT er ved at analysere den samlede mængde data og forventer at have færdigbehandlet
sagerne, der relaterer sig til Panamapapirerne, inden udgangen af 2017.