Ankestyrelsen har i går modtaget Fredericia Kommunes svar på styrelsens henvendelse om habilitetsspørgsmålet vedrørende Lars Ejby Pedersen, der er gift med koncernchef Kirsten Blæhr. Men Venstre er ikke tilfredse, og vil nu have medlemmerne af Økonomiudvalget til at forholde sig til de nye oplysninger, der er fremkommet.

– Venstre sendte den 15. marts en mail med spørgsmålet om, hvorvidt byrådsmedlemmer ansat i Fredericia kommune sad i de rigtige udvalg og derfor er vi også tilfredse med, at spørgsmålet om inhabilitet nu bliver undersøgt til bunds af Ankestyrelsen. Der er ikke – som Søren Larsen udtaler i Fredericia Dagblad – tale om noget karaktermord eller at nogen skulle gå efter manden i stedet for bolden. Det ville klæde Søren at nuancerer hans udtalelser, set i lyset af hele sagens forløb, udtaler Peder Tind.

Han har sammen med Pernelle Jensen, der er medlem af Økonomiudvalget, i aftes sendt en mail til borgmester Steen Wrist, hvor hun beder om at sagen kommer på dagsordenen straks.

– For Venstre er det afgørende, at borgerne kan have tillid til kommunen og de valgte politikere, hvorfor det er yderst vigtigt, at habilitets problematikken bliver belyst til bunds. Vi noterer os, at Ankestyrelsen har valgt at kigge på den nuværende organisering og at forvaltningen nu også beder om at kigge på inhabilitet bagudrettet – det er alvorligt og nødvendigt, at vi en gang for alle kan komme til bunds. Venstre ser med stor alvor på sagen, derfor har vi også bedt Borgmesteren sætte sagen på dagsorden til det ekstraordinære ØK møde på torsdag, så sagen kan blive drøftet, forklarer Pernelle Jensen.

En af sagens hovedpersoner, Kirsten Blæhr, henviser til at der organisatorisk har været store udskiftninger i Fredericia Kommunes topledelse, og at det har skabt udfordringer:

– Jeg har arbejdet 26 år i Fredericia Kommune og passet mit arbejde alle årene, også inden min mand blev valgt ind i byrådet. Når jeg så kigger tilbage, så er det jo ingen hemmelighed, at der har været mange skift og ændringer i vores organisation siden 2014. Det har da været udfordrende i perioder – derfor er jeg glad for, at den nuværende organisering er på plads, siger Kirsten Blæhr.

Internt i Socialdemokratiet holder man fast i, at der er indhentet juridiske råd, og man kan ikke forstå den kritik, der kommer fra andre byrådsmedlemmer, herunder Venstre, der har rejst sagen på rådhuset den 15. marts 2021:

– Socialdemokratiet er opmærksomme på at efterleve de gældende regler. Vi har lyttet til Fredericia Kommunes jurister, Kommunernes Landsforenings jurister og ekstern juridisk bistand fra Horten på denne sag. Vi får at vide, at der intet er galt med setuppet, så når politikere får den information, men til stadighed bliver ved med at stille spørgsmål, så ligner det et karaktermord, siger gruppeformand for Socialdemokratiet, Søren Larsen og uddyber:

– Har der været problemer tidligere? Det skal vi undersøge, men for nu kan jeg kun henholde mig til den vejledning, vi modtager fra fagfolk. Jeg er ikke jurist, men vi har trukket på de juridske ressourcer, vi har til rådighed hele vejen. Så når politikere går i pressen på trods af de informationer igen og igen, eller sætter spørgsmålstegn ved undertegnedes habilitet i forhold til en brintfabrik og om jeg kan arbejde med dette emne som udvalgsformand for By- og Planudvalget, selvom juristerne gang på gang slår fast, at der ikke er problemer her, så ligner det også et karaktermord. Vi bliver nødt til at følge de regler, der er ud fra den rådgivning, vi får. Vi kan ikke selv vurdere disse sager. Hvis vejledningen skal tilrettes eller justeres, så vi er lydhøre over for det, naturligvis. 

Men Venstres borgmesterkandidat, Peder Tind, er overrasket over at der har været en underliggende aftale, der tilgodeser koncernchefens indflydelse på trods af styrelseslovens §29, stykke 5, og fastholder alvoren i de rejste spørgsmål:

– Generel inhabilitet er yderst alvorligt og kan påvirke alle beslutninger i den pågældende periode og I Venstre er vi meget forundret over, at der findes en sådan intern aftale – en aftale som ikke har været forelagt politisk. Denne aftale sender jo et klart signal om, at der er brug for, at alt kommer frem og bliver undersøgt. Hvis man mener, der ikke er et habilitets problem, hvorfor så lave en sådan aftale? Ærligt talt virker det som om man laver en proforma aftale, fordi de godt ved at der kan være en habilitetsudfordring. Men man fortæller ingen om aftalen og kører bare videre uden at ændre noget uden at tænke på, hvilken skade det kan have på kommunen. Man er mere interesseret i at fastholde ens egne positioner – det ser ikke godt ud, udtaler Tind.

Læs også

https://avisen.nu/ejbysagen-byraadspolitiker-beder-om-haard-konsekvens/