Hvert år ajourfører Kolding Kommune en liste over offentlige veje, stier og parkeringspladser samt en liste over private fællesveje.

Har man bemærkninger til vejfortegnelserne, kan du sende dem til By- og Udviklingsforvaltningen, Trafik, Vej og Park, Nytorv 11, 6000 Kolding eller pr. mail til trafik@kolding.dk senest den 31. marts 2021.

Offentlige veje og stier (opdateret februar 2021)
Private fællesveje og stier (opdateret februar 2021)
Udlagte private fællesveje (opdateret februar 2021)

Vejstatus på Kolding Kommune oversigtskort er dynamisk, hvilket vil sige at nye veje og stier bliver tilføjet løbende. Nye veje og stier opstået efter offentliggørelsen af vejfortegnelserne vil derfor fremgå af kortet.