Vi kan i fællesskab glæde os over, at Fredericia kommune kan få en ny start. Meget kunne have været bedre i mange år og måske især 2020 og indtil nu!

Vi har et fælles ansvar for at vælge kompetente mennesker til kommunalbestyrelsen. Mennesker med overblik, indsigt og viljen til at ville andre det godt. Hovedparten skal have økonomisk indsigt og være bevidst om, at kommunalbestyrelsens ansvar for og pligt til at sikre love og reglers overholdelse inklusive de moralske spilleregler.

Retirerende pensionister, der opstiller i mangel af bedre, eller det plejer jeg jo, hører ikke hjemme i kommunalbestyrelsen!

Krav til borgmesteren

At være borgmester er en prestigefyldt samfundsposition, men også et stort ansvar. Man kan som borgmester ikke sige, at det er de andres skyld.

En borgmester er et klogt menneske med overblik og dyb indsigt i, hvorledes mennesker får et godt liv. Borgmester er ikke en embedsmand, der lader sig diktere, men et menneske med visioner og evnen til at debattere ideer og visioner fra andre, og være i stand til at implementere andres gode ideer i sin egen vision og gøre visionen til en fælles sag, som alle ser meningen med og brænder for at få ført ud i livet.

Borgmesteren skal være åben, ønske og være i stand til frit at drøfte diverse og ideer i kommunalbestyrelsen, hvor alle synspunkter bliver lyttet til og er med i overvejelserne om de rigtige beslutninger. Det er betingelserne for, at demokratiet bliver taget alvorlig og fungerer efter hensigten.

I øvrigt vælges borgmesteren ud af kommunalbestyrelsens midte!

Krav til et kommunalbestyrelsesmedlem

Et menneske, der ønsker at være kandidat til kommunalvalg til efteråret, skal være selvstændig og ikke kunne presses til en bestemt stillingtagen, men samtidig et menneske, der i stand til at lytte og lade sig overbevise af gode argumenter.

Et kommunalbestyrelsesmedlem skal have stor interesse i at opbygge et godt samfund til glæde for alle. Det er således ikke nok med ambition og ønske om prestige, men nødvendigt med evner og viden til at gøre det bedst muligt med menneskelig forståelse og indsigt.

Man skal kunne håndtere ros og kritik uden at gå i flyverskjul og vende ryggen til problemerne samt være i stand til åbent at debattere problemerne med borgere og kollegaer.

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

Skriv en kommentar