På valgmødet i Valggruppe 5 (trekantsområdet) vælges 4 medlemmer fra området til Realdanias repræsentantskab. Følgende kandidater er opstillet:
Bent Andersen, adm. direktør, Fredericia
Bjarne Christian Johannsen, kranfører, Sjølund
Bo Anders Olesen, bestyrelsesmedlem, Give
Lis Ravn Ebbesen, byrådsmedlem, lærer, Kolding

Bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack ser frem til valgmødet: ”Medlemmernes engagement er kernen i Realdanias foreningsdemokrati. Dét engagement er drivkraften både i vores demokratiske ledelsesform og i vores filantropiske arbejde. Jeg glæder mig meget til at møde vores medlemmer fra trekantsområdet i Vingsted hotel & konferencecenter i Bredsten.

Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der arbejder filantropisk på basis af sin investeringsvirksomhed. Realdanias repræsentantskab har 109 medlemmer. De fører blandt andet tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste i realiseringen af Realdanias formål og strategier. De vælger bestyrelse, vælger revision, godkender årsrapport og godkender vedtægterne. Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i, hvad der debatteres i det byggede miljø. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for en fireårig periode.

På valgmødet fortæller bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack og adm. direktør Jesper Nygård om Realdanias filantropiske strategi, foreningens medlemsaktiviteter, investeringsvirksomhed og det filantropiske arbejde i trekantsområdet samt resten af landet. Herefter har medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål.

I trekantsområdet har Realdania blandt andet bidraget til restaurering af Christiansfeld historiske bykerne som del af Danmarks største privatfinansierede bybevaringsprojekt, samt i etablering af et kræftrådgivningscenter i Vejle. Andre eksempler på Realdania-projekter i trekantsområdet er etableringen af den kommende nye bydel FredericiaC, der ligger ud til Øresund, restaurering af haveanlægget omkring Engelsholm Slot samt omdannelse af det historisk skolekompleks Nicolai i Kolding, der i dag står som et nutidigt kulturcenter for børn og voksne.

Realdania har siden 2000 arbejdet for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. På 14 år er det blevet til ikke mindre end 2.611 store og små filantropiske projekter, bredt fordelt i Danmark. Realdania har bidraget til de 2.611 filantropiske projekter med samlet 15 mia. kr.

Frist for tilmelding til valgmødet
Der er tilmeldingsfrist for medlemmer frem til den 19. november. Det kan enten ske via e-mail til valg@realdania.dk eller på telefon 33 18 01 15.

Fakta
Valggruppe 5 dækker Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding og Vejle.