Fem unge handelselever i alderen 18-21 år fra Ravensburg i Tyskland kommer den 18. oktober til Fredericia/Middelfart på et særligt studiebesøg. I tre uger til og med 8. november skal de unge mennesker være praktikanter i en virksomhed og bo hos værtsfamilier, hvor de skal indgå i en dansk dagligdag,. Eleverne, der kommer fra handelsskolen Humpis-Schule i Ravensburg, deltager sammen med IBC Fredericia Middelfart i et særligt udvekslingsprojekt under EU´s Leonardoprogram, hvor der er sat fokus på praktik- og uddannelsesophold i udlandet.

På nuværende tidspunkt mangler de fem unge mennesker en værtsfamilie, derfor opfordres familier i Fredericia eller Middelfart, der måtte have lyst til at have en tysk studerende boende i tre uger, til at melde sig. Helle Peterson, uddannelseschef på IBC Fredericia Middelfart, er overbevist om, at familier med unge mennesker på samme alder, vil få en god og anderledes oplevelse ud af at være værtsfamilie for de unge tyskere.

– Ikke alene bliver der en unik anledning til at få talt en masse tysk, men der bliver også mulighed for lidt kulturel udveksling og for at være sammen med et ungt menneske, der formentlig skal opleve Danmark for første gang. Skulle det knibe med det tyske, er der også mulighed for at tale sammen på engelsk – det sprog vil de tyske elever nemlig gerne træne, når de kommer til Danmark. Værtsfamilierne får i øvrigt et økonomisk tilskud pr. dag til de unge tyskeres ophold, oplyser Helle Peterson.

Når de tyske elever kommer til Danmark den 18. oktober, har et tilsvarende antal elever fra handelsskolen på IBC Fredericia Middelfart været en uge hos deres værtsfamilier i Ravensburg, hvor de også skal bo i tre uger.

Familier, der er interesseret i at have en tysk handelselev fra Ravensburg boende i tre uger, kan kontakte uddannelseschef på IBC Fredericia Middelfart, Helle Peterson på tlf.: 7224 1909 eller på mail: hhp@ibc.dk.

(Foto: IBC )