Fredericia har landets femte ringeste jobcenter ud af 94, viser en opgørelse fra LO. Vækstdirektør på Fredericia Kommune, Mogens Bak Hansen, har haft lejlighed til at kigge på undersøgelsen, men mener, at det ikke står så slemt til i Fredericia.

– Tallene omhandler udelukkende indsatsen overfor LO’s medlemmer – altså de forsikrede ledige. Målingen er vægtet efter LO’s politiske prioriteringer. Vores placering skyldes især at vi bruger vores frikommunestatus til at aktivere mindre end andre kommuner – til gengæld aktiverer vi mere målrettet og for bedre resultater ud af det. Vi ville selvfølgelig gerne ligge højere i indekset, men vores placering er en konsekvens af en klar prioritering af beskæftigelsesindsatsen, udtaler direktør for Vækst med ansvar for Jobcenteret, Mogens Bak Hansen, til Fredericia Avisen og fortsætter:

– Hvis man i stedet for at bedømme os ud fra LO’s kriterier, ser på de resultater vi har leveret igennem de seneste år, så har vi nedbragt ledigheden for LO’s medlemmer markant, fået rigtig mange mennesker i beskæftigelse og som sidegevinst sparet penge på overførselsindkomster.

– Ser man alene på 2014 har faldet i antal forsikrede ledige været 2,3 procent større i Fredericia end i de kommuner vi sammenligner os med. Det er vel at mærket samtidigt med, at vi også har haft et pænt fald i antal borgere på kontanthjælp (3,6 procent). Det er der ikke mange andre kommuner, der kan prale med.

– LO vægter uddannelse rigtig højt i deres undersøgelse. Det er rigtigt, at kun få ledige i Fredericia har mod på at starte på en uddannelse. Det er til gengæld noget vi arbejder målrettet på at få ændret. Pengene er tilstede, og vi har et godt samarbejde med især 3F, så vi håber på, at det bliver bedre i de kommende år.

– Kort sagt så går det rigtig godt, men vi har stadig mange udfordringer vi skal have løst, slutter Mogens Bak Hansen.