Slut med 6. ferieuge. Væk med overtidsbetaling. Færre tillæg for natarbejde og dårligere barselsorlov! Tusindvis af personer med handicap og deres handicaphjælpere oplever i disse år markante forringelser af løn- og arbejdsforhold.

Derfor går Danske Handicaporganisationer og FOA nu sammen i et forsøg på at råbe politikerne på Christiansborg op. Det er nemlig lovgivningen, der har åbnet for, at kommuner fører en ny praksis med ikke at give tilskud til en række almindelige lønudgifter.

”Handicaphjælpernes løn- og arbejdsforhold har ikke kun betydning for handicaphjælperne selv, men også for de personer med handicap, der har brug for den nødvendige hjælp i tilværelsen. Gode løn- og arbejdsforhold er med til at sikre stabil hjælp af høj kvalitet,” siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

”Det er hamrende urimeligt. Handicaphjælperne skal have ordentlige vilkår. Det er et politisk ansvar at sørge for, at lovgivningen ikke fører til løndumping for handicaphjælpere,” siger Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

Kommunerne har i stigende grad brugt en række nye muligheder i lovgivningen til at forringe handicaphjælpernes vilkår.

I vejledningen til den såkaldte BPA-ordning har man nemlig indskrevet, at det ikke er et krav, at kommunerne udmåler omkostninger til 6. ferieuge og en række såkaldte fritvalgselementer.

Ordningerne administreres forskelligt i landets kommuner, men mange steder forringes vilkårene for handicaphjælperne, der også kan få skåret i deres aften- nat- og weekendtillæg. Samlet kan det eksempelvis handle om op til 3.000 kroner mindre i månedsløn og tab af den 6. ferieuge.

Det specielle ved BPA-ordningerne er, at det er personen med handicap, der selv er arbejdsgiver for handicaphjælperne. Men da det samtidig er kommunen, der udmåler tilskuddet, er arbejdsgiverne altså bundet til de løn- og ansættelsesvilkår, som kommunen fastsætter.

Så selv om kommunerne altså ikke har arbejdsgiveransvaret, gør lovgivningen det muligt, at de kan skære i dele af ansættelsesvilkårene. Danske handicaporganisationer og FOA enige om, at udviklingen er til ugunst for både personer med handicap og handicaphjælperne.

Det vil koste i omegnen af 100 millioner kroner at rette op på en urimelig lovgivning, der har forringet løn- og arbejdsvilkår for et stort antal mennesker.

(Arkivfoto)