Unit IT annoncerer stærke resultater i kølvandet på et år med synergioptimering og øget fokus på
nærvær og tætte kunderelationer. Virksomheden retter nu blikket mod fortsat vækst gennem opkøb og
nye forretningsområder.

Unit IT har i dag offentliggjort sit årsregnskab for 2020/21 med et meget tilfredsstillende resultat. Det unge
firma, som blev stiftet i 2019 efter en fusion af flere veletablerede it-virksomheder, har formået at skabe
positive resultater gennem kundenærvær, vækst og synergioptimering.

– Vi er utrolig stolte af det resultat, vi kan præsentere for det forgangne år. Det afspejler vores dedikerede
strategi og ambitioner om at vækste organisk såvel som uorganisk, og det uden at gå på kompromis med
kundenærvær og -tilfredshed. Internt i Unit IT har wingman-kulturen været en drivende kraft og har
defineret virksomhedens DNA. Uden den, havde vi ikke opnået den agilitet og udholdenhed, som uden tvivl
har bidraget til de flotte resultater i et noget anderledes år, siger CEO Mark Frihagen, Unit IT.


Vedvarende langsigtet vækst
Unit IT, som hører under den familieejede USTC-gruppe, er en fusion mellem flere it-virksomheder ejet af
USTC. Resultatet er en agil it-infrastruktur virksomhed med omfattende erfaring og faglig bredde og tyngde,
som har formået at skabe specialist-units inden for business intelligence, dataplatform og cyber security.
Dermed er et stærkt fundament nu lagt til, at Unit IT kan fortsætte sine strategiske investeringer i
langsigtede vækstinitiativer gennem opkøb og i nye forretningsområder. Unit IT er parat til at foretage
yderligere akkvisitioner af virksomheder i hele Danmark, der har et godt strategisk fit, og som dermed vil
kunne bidrage positivt til selskabets strategi. Som et led i vækstrejsen, har virksomheden ambitioner om at
vokse sin medarbejderbase med +20 kollegaer i det kommende regnskabsår.


Værdiskabelse gennem nærvær og tillid
Unit IT har fortsat en ambition om at være en af landets førende samarbejdspartnere i it-infrastruktur, og
her spiller nærvær og tillid en essentiel rolle. Virksomheden har stort fokus på nærværende
kunderelationer og høj faglighed, hvilket har bidraget til en stærk kundeloyalitet. Dette afspejles i Unit ITs
løbende kundetilfredshedsundersøgelse, som senest har opnået en Net Promoter Score (NPS) på 85
(skalaen spænder fra minus 100 til plus 100), hvilket resulterede i prisen som Danmarks Mest Anbefalede
Virksomhed i 2020. Prisen blev tildelt Unit IT som en anerkendelse af virksomhedens kompromisløse tilgang
til at eksekvere efter best practice og holde en rød tråd i arbejdet omkring NPS i skabelsen af
virksomhedens mantra ”Nærværende med Vilje”. Wingman-kulturen har givet klart udslag på Unit ITs
eNPS, som er et udtryk for medarbejdernes arbejdsglæde.


– Vi ønsker fortsat at skabe vækst igennem nærvær og sublime kundeoplevelser. For at kunne gøre dette er-det vigtigt med et solidt fundament af sund kundefokuseret kultur, hvor vi er der for hinanden, både fagligt
og socialt. Hos Unit IT kalder vi det for wingman-kulturen. Vi tror på, at kundernes loyalitet er skabt af den
arbejdsglæde, der er i Unit IT. Omvendt tror vi også vi på, at loyaliteten fra spændende kunder skaber
arbejdsglæde. På den måde skaber det synergi for hinanden, siger Mark Frihagen.


Kompetenceudvikling i højsædet
Unit IT højner løbende kompetencerne i virksomheden. Kompetenceudviklingen sker i tæt samklang med
kundernes nuværende og fremtidige behov og forventninger. Det betyder i praksis, at virksomheden har
opnået hele 10 Microsoft Guld kompetencer og 4 Sølv. En lang række af disse er tildelt virksomheden for
Public Cloud ydelser, men også for dens performance i Security og Data, og bliver i det daglige omsat til
konkret værdi i opgave- og projektløsning for Unit ITs kunder.


Derudover laver Unit IT kontinuerligt opgraderinger af det tekniske setup i virksomhedens datacentre i
Middelfart. Datacentrene benytter de tekniske løsninger, der er anerkendt for at være førende inden for
deres specifikke område, og centrene drives nu af Fynsk Vindmøllestrøm for at minimere CO2 aftrykket
mest muligt.


Forventninger
Unit IT forventer en samlet organisk vækst for koncernen på ca. 10% for regnskabsåret 2021/22. Dertil
kommer et endnu ukendt potentiale via opkøb. Virksomheden vil særligt fokusere på at øge dens synlighed
øst for Storebælt:

-Vi har formået at byde flere nye kunder velkomne fra især Sjælland. Vi tror derfor på, at
vi, igennem vores tilgang til en nærværende kundeoplevelse og en øget fysisk tilstedeværelse øst for
Storebælt, kan gøre en forskel for nye såvel som eksisterende kunder, siger Mark Frihagen.

Skriv en kommentar