Fredericias børn og unge kan se frem til endnu bedre muligheder for friluftsliv og naturformidling, efter at Friluftsrådet har bevilget en pose penge til udvikling af Den Mobile Grejbank, som UngFredericia administrerer. UngFredericia har nemlig fået 66.500 kr. fra Friluftsrådet for at kunne øge fokus på naturfagene.

Midlerne går til Den Mobile Grejbank, der er med til at udbrede friluftsliv og naturformidling til daginstitutioner og skoler i Fredericia Kommune.

”Jeg er meget glad for, at vi har fået mulighed for at udvide grejbanken, så vi kan give vores børn og unge endnu flere gode oplevelser i naturen. Alle dagtilbud og skoler kan bruge grejbanken, og UngFredericia stiller vejledere og instruktører til rådighed, så alt forløber sikkerhedsmæssigt efter reglerne”, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget, i en pressemeddelelse.

Pengene fra Friluftrådet skal bruges til at udvide Den Mobile Grejbank med SUP-boards (Stand Up Paddle), snorkeludstyr, våddragter, klatreudstyr og et stjernetelt. Derudover er der afsat penge til at lave såkaldte ”blå stier”, snorkelstier, hvor man på lavt vand kan gå på opdagelse i det rige plante- og dyreliv, der findes under overfladen. Vand- og friluftsaktiviteterne skal indarbejdes i dagtilbud og skolers årsplaner, så mødet med naturfagene bliver sat endnu mere i system.

Det kræver god balance at stå på vandet
Flere gange om måneden er udstyret fra grejbanken i brug. Senest har elever fra UngFredericia 10’endes idrætslinje været en tur på Trelde Næs og prøvet kræfter med de nye SUP-boards.

”Det er sejt at være på vandet, når man står på SUP-boards. Det var svært med balancen, men jeg lærte det hurtigt. Det er en god, sjov og anderledes måde at være sammen med mine klassekammerater på”, fortæller Julie Lindtofte Kristensen fra idrætslinjen på 10’ende.

Alle eleverne var enige om, at det bestemt var noget, de skulle prøve igen. Det er netop et af formålene med friluftsaktiviteterne; at få børn og unges øjne op for alle de sjove ting, man kan lave under åben himmel.

Fakta
Fredericia Kommune har en vision om, at børn og unge mindst tre gange i løbet af deres institutions- og skoleliv deltager i frilufts- og naturvejledningsaktiviteter.

Friluftsrådets tilskud dækker 50 % af projektets pris.

Organisationen UngFredericia dækker over den fælleskommunale 10. klasse og Ungdomsskolen. Derudover administrerer UngFredericia Den Mobile Grejbank og andre friluftsaktiviteter på Trelde Næs.

(Foto: Fredericia Kommune )