Kommunens største vejprojekt – udvidelsen af Seest Bakke-krydset – er nu næsten færdigt. En af de sidste opgaver bliver at lægge ny asfalt på de berørte strækninger og i det trafikerede kryds Tøndervej-Vestre Ringgade-Munkensdam. Arbejdet udføres søndag-torsdag i aften- og nattetimerne for at genere trafikken i dagtimerne mindst muligt. Mens der asfalteres, vil der være omkørsel på flere strækninger.

Omlægningen af Seest Bakke sker for at styrke trafiksikkerheden og få trafikken til at glide lidt bedre i de store vejkryds i området ved Vestre Ringgade, Tøndervej og Seest Bakke.

”Det har været et langstrakt og kompliceret projekt, hvor vi undervejs er stødt på uforudsete problemer i jordbunden, ligesom vejret flere gange har forsinket arbejdet. Heldigvis har beboerne i området vist stor forståelse og været meget tålmodige, hvilket vi er taknemmelige for. Men nu nærmer vi os heldigvis afslutningen på projektet, og det glæder vi os alle rigtig meget til,” siger Jakob Ville, formand for kommunens teknik- og klimaudvalg.

Ny asfalt

Konstantin Hansens Vej er blevet opgraderet til gennemkørsel for trafikken mellem Seest Bakke og Olaf Ryes Gade. Fredag sættes der autoværn op langs en ny spunsvæg på Konstantin Hansens Vej. Herefter åbnes vejen for trafik. Samtidig ophæves omkørslen via Olaf Ryes Gade, Kaj Munks Vej og Poul Mølles Vej, og de midlertidige trafikbump fjernes i næste uge.


Fredag sættes der autoværn op langs den nye spunsvæg på Konstantin Hansens Vej. Herefter åbnes den nye gennemkørselsvej mellem Seest Bakke og Olaf Ryes Gade.

Dernæst bliver der lagt nyt asfaltslidlag på Konstantin Hansens Vej og de berørte dele af Seest Bakke og Tøndervej, så vejene bliver jævne og komfortable at køre på. Også det store vejkryds Tøndervej-Vestre Ringgade-Munkensdam får ny asfalt. For at genere trafikken mindst muligt udføres asfaltarbejdet i aften- og nattetimerne søndag til torsdag i tidsrummet kl. 19-05. På Konstantin Hansens Vej går arbejdet dog allerede i gang søndag kl. 18.

Vejene vil være lukkede for trafik i aften- og nattetimerne. De berørte strækninger er markeret med rødt på nedenstående kort, og de grønne striber viser, hvor vejene afspærres. Trafikanter henvises til at finde en alternativ rute. På kortet er mulige omkørsler vist med blåt.

Trafikken i boligområderne syd for de store vejkryds påvirkes også, da Munkensdam og Bjerggade spærres ved udmundingen i Tøndervej. For at mindske generne tillades indkørsel til Stejlbjergalle fra Stejlbjergvej midlertidigt i aften- og nattetimerne. Udkørsel til Stejlbjergvej skal foregå via Svinget.


Se kortet i stor størrelse

Bybus påvirket af vejarbejdet

Bybus linje 5 vil være påvirket af vejarbejdet søndag-torsdag i tidsrummet kl. 19-06 i form af omkørsel og forsinkelser.

Linje 5 vil køre ad flg. rute: Brostræde > Bredgade > Haderslevvej > Mosevej > Bredevej > Seestvej > Holbergsvej og retur ad Lykkegårdsvej.

Flg. stoppesteder betjenes ikke: Ålegården, Seest Bakke v Kjærboesvej, Seest Bakke v Wesselvej, Seest Bakke, Grundtvigsvej v Munkensdam Gymnasium, Hostrupsvej v Åkjærsvej, Hostrupsvej v Holbergsvej. Passagerer henvises til stoppestedet Seestvej v Bakkeskolen.

Udfordringer med lyssignaler

I forbindelse med det store vejprojekt er der blevet lagt nye programmer i trafiksignalerne i Seest Bakke-krydset og i de øvrige syv lyssignaler i den såkaldte Tøndervej/Vestre Ringgade-kæde for at få trafikken til at glide bedst muligt. Desværre fungerer signalerne stadig ikke helt optimalt. Kommunen er i færd med at analysere programmer og programmering. Analysearbejdet ventes afsluttet i slutningen af denne uge, og herefter skulle fejlen gerne være fundet.

Du kan læse mere om det store projekt på temasiden www.kolding.dk/seestbakke. I Facebookgruppen Det nye Seest Bakke-kryds kan du følge med i projektet. Kommunens opslag i gruppen kan læses af alle – også selv om man ikke har en facebookprofil.

Skriv en kommentar