I dag blev de første af i alt tre cirka 50 tons tunge destillationskolonner løftet på plads af to kæmpe mobilkraner på DONG Energy’s olieterminal i Fredericia. Destillationskolonnerne skal sikre at den fraseparerede gas, primært fra Hejre-feltet, lever op til salgskravene.

Da råolien fra Hejre-feltet forventes at have et større indhold af lette kulbrinter sammenlignet med råolien fra de nuværende producenter (DUC), er det nødvendigt at afgasse olien, for at sikre, at den er så stabil, at den kan oplagres.

Det sker ved at varme olien op til ca. 55 – 70 °C, så gassen skilles fra råolien og råolien stabiliseres. Den udvundne gas sendes igennem et gasfraktioneringsanlæg, som bl.a. kommer til at bestå af to parallelt arbejdende 2-trinskompressorer. Derefter sendes gassen igennem tre fraktioneringstårne, hvor den bliver splittet op i salgsgasserne propan og butan samt ’fuelgas’ bestående af ethan og metan. ”Fuel-gassen” lever ikke op til salgsspecifikationer, men vil indgå i processerne og udnyttes til at forvarme råolien fra Nordsøen.

(Kilde og foto: DONG Energy A/S )