Tilbage i januar måned mistede en 68-årig kvinde livet, da en brandbil under udrykning ramte hendes bil i krydset Snoghøj Landevej og Erritsø Bygade. Kvinden var passager i en personbil, der blev ført af hendes mand, som iøvrigt blev hårdt kvæstet ved ulykken.

Den fredericianske brandmand, som var chauffør i brandbilen, blev i forbindelse med ulykken sigtet for uagtsomt manddrab af politiet.

Mandag startede retssagen mod brandmanden, hvor anklagemyndigheden har tiltalt ham for blandt andet uagtsomt manddrab samt brud på færdselsloven.

Selvom blinklys og horn var tændt, da brandenmanden kørte over for rødt lys, har førere af brandbiler, ambulancer, patruljevogne pligt til at passe på andre trafikanter.

I en bekendtgørelse om udrykningskørsel står der:

“Ved fremkørsel i lysreguleret kryds mod rødt eller gult lys skal føreren endvidere nedsætte hastigheden så meget, at der straks kan standses for tværgående færdsel.”

Det vides endnu ikke, hvornår der falder dom i sagen.