Vejle Kommune etablerer Supercykelsti fra den vestlige del af Vejle via uddannelsesområdet, Boulevarden, midtbyen (gågaden) og banegården/busterminalen og frem til havnen, hvor en ny bydel er under udvikling. Mod vest kobles Supercykelstien til den eksisterende stiforbindelse mod Skibet og Bredsten, og stien har også optag fra villakvarteret Trædballe. Mod øst kobles Supercykelstien til den eksisterende stiforbindelse til det nærliggende Bredballe.

Peder Hummelmose, formand for Teknisk Udvalg, glæder sig over processen med Supercykelstien og udtaler i en pressemeddelelse:

“Supercykelstien i Flegmade er et godt eksempel på, hvordan vi arbejder i Vejle Kommune. Vi ser ikke kun på, at vi skal have en Supercykelsti til at køre igennem Flegmade. Vi samtænker, så det giver et løft af hele gaden. Projektet giver bedre mobilitet og en større sikkerhed for cykler og gående. Det giver flere grønne arealer og opholdsarealer for nuværende og kommende borgere og besøgende, og det giver et godt udgangspunkt for den videre byudvikling af området.”

Supercykelstien skal give gode og sikre cykelstier til Campus-området
Supercykelstien bliver tilsluttet Mariaparken og Enghavevej i den østlige ende og Boulevarden i den vestlige ende. Ved Mariaparken skal Supercykelstien krydse Ring 1 – Parkeringssøgeringen – som er en meget trafikeret vej. For at sikre høj trafiksikkerhed, etablerer kommunen et signalanlæg, så det bliver sikkert og hurtigt at krydse vejen. Der vil ligeledes blive etableret et såkaldt cykel-shunt, så cyklisterne hurtigt og sikkert kan komme ud på Enghavevej i sydlig retning.

Gode samarbejder skal udmønte i en resilient gade med komfort og kunst
– Vi samarbejder i Vejle Kommune med Vejle Museum og kunstner Anders Bonnesen, med tilskud fra Statens Kunstfond, for at se, om der kan tilføjes kunstneriske elementer i gaden. Det er endnu ikke fastlagt, men et eksempel kunne være særlige mønstre i belægningen. Der kommer også ny LED gadebelysning og kunstlys under de nye træer. Vi indarbejder resiliens i gaden ved, at gaden bliver udformet som en skybrudsgade med særlige tiltag, der kan være med til at sikre større fremkommelighed i gaden i tilfælde af skybrud. Alt sammen vil være med til at give gaden et særpræg og et løft til glæde og gavn for de mange studerende, der går der hver dag, samt for områdets nuværende og kommende beboere og byens borgere og besøgende, udtaler Peder Hummelmose og slutter:

“Det er glædeligt at se, hvordan der samarbejdes på kryds og tværs af dette Supercykelstiprojekt. Der samarbejdes med Vejle Museum, som bor på hjørnet af Flegborg/Flegmade om at få kunstneriske elementer ind i gadebilledet. Der samarbejdes med nuværende og kommende erhvervsdrivende, og der samtænkes komfortpladser- og elementer ind i gaden i form af f.eks. cykelstativer, cykelpumpe og lign. Denne form for samarbejde og samskabelse bliver til en win-win-situation for både butikker og cyklister på Supercykelstien.”

Faktaboks
Anlægsarbejder udføres i samarbejde med Vejle Spildevand. De udskifter og opgraderer deres kloakanlæg, og vi følger lige i hælene på dem og bygger Supercykelsti, vej, fortov og grønne områder.

Det er muligt at køre til Flegmade i anlægsperioden. Vi arbejder på et stykke ad gangen. Det bliver ikke muligt at køre igennem Flegmade, men det vil i det meste af perioden være muligt at komme ind fra både Boulevarden og Enghavevej.

Byrådet besluttede i december 2014, at Vejle Kommune ville arbejde for en kommende Supercykelsti gennem midtbyen og dermed forbedret cykelinfrastruktur. I marts 2015 blev Vejle Kommune tildelt penge fra Supercykelstipuljen til anlæggelse af Supercykelsti i Vejle.

Anlæggelsen af Vejles Supercykelsti blev påbegyndt med 1. Spadestik på Vestre Engvej den 7. september 2016. Vi er nu i gang på Flegmade, Dyreskuevej, Treschowsgade og Østerbrogade.

Hele supercykelstien skal være færdigetableret med udgangen af 2017.

Læs mere på www.vejle.dk/supercykelsti