I går meddelte Kære Pleje, at de har kastet håndklædet i ringen og takket nej til at byde ind på de vilkår, Fredericia Kommune har lagt frem i forhandlingerne. Fredericia AVISEN har talt med Fredericia Kommune om forløbet og hvad der skal ske nu.

Fredericia AVISEN har spurgt Jurist Janne Dissing Nikolajsen, der har siddet med forhandlinger om forløbet. Hun fortæller her, at vilkårerne er de samme, dog med enkelte stramninger, hvad angår krav til økonomisk og teknisk formåen.

“Fredericia Kommune har gennemført EU-udbud på personlig pleje og praktisk bistand med tilbudsfrist den 3. oktober 2019. Udbuddet er gennemført på samme måde som ved sidste udbud i 2015. Vilkårene er de samme – dog med enkelte stramninger for så vidt angår krav til økonomisk og teknisk formåen,” siger Janne Dissing Nikolajsen og uddyber:

“Der har forinden udbuddets iværksættelse været gennemført markedsdialog med de to nuværende leverandører, Kære Pleje og Svane Pleje. Udbudsmaterialet har været i offentlig høring forinden udbudsrunden med tilbudsfrist, og potentielle leverandører har under udbudsrundens spørgsmål/svar-fase stillet spørgsmål, der er svaret på.Der er herefter indkommet tilbud fra Sundplejen ApS, Kære Pleje og Svane Pleje. Alle tre tilbud opfylder de stillede krav. Fredericia Kommune har herefter tildelt kontrakten til Sundplejen ApS, som afgav det bedste tilbud, hvorefter Kære Pleje og Svane Pleje har fået tilbudt kontrakter på samme vilkår. Der er tale om præcis samme fremgangsmåde som ved udbuddet i 2014/2015.”

Hun fortsætter:

“Forinden Fredericia Kommunes beslutning om at tildele kontrakter, er det nøje undersøgt og dokumenteret, hvorvidt de tre tilbudsgivere opfylder kravene i udbudsmaterialet. Alle tre er herefter fundet egnet til at løfte den udbudte opgave, hvorefter alle tre får tilbudt kontrakter på de vilkår, som den bedste tilbudsgiver har budt ind med. Kære Pleje har på nuværende tidspunkt takket nej, mens der afventes officielt svar fra Svane Pleje,” siger Janne Dissing Nikolajsen.

Hvad er Fredericia Kommunes alternativ, når nu Kære Pleje siger nej?

“Fredericia Kommune har på nuværende tidspunkt en forventning om at indgå kontrakt med Sundplejen ApS pr. 1. februar 2020. Fredericia Kommune vil ligeledes fortsat selv være leverandør,” slutter Janne Dissing Nikolajsen.

Læs mere om Sundplejen ApS her

http://www.fredericiakfum.dk