De ni institutioner i Fredericia Kommune, der er blevet ”rendt og hoppet i”, er Daginstitutionen Spiren, Børnehaven Bissensvej, Randalgård Børnehave, Børnehuset Erritsø Agerkrogen, Børnehuset Erritsø – Bakkely, Snaremosen, Børnehuset Østervold, Børnehaven Brohaven og Børnehaven Klokkefrøen.

’Rend og hop med Oliver’ er udviklet af Danmarks Idrætsforbund (DIF), KFUM’s Idrætsforbund og Nordea-fonden. ’Rend og hop med Oliver’ består af en række øvelser i seks kategorier på forskellige niveauer, der matcher børnenes motoriske udviklingsniveau.

Børnene kan selv følge med i, hvor langt de når i rækken af øvelser i et medfølgende personligt klistermærke-system. Konceptet er gratis, og institutionerne har også mulighed for at få et gratis konsulentbesøg.

’Rend og hop med Oliver’ blev etableret i 2012 og løb i første omgang i to år. Her var målsætningen at nå ud til 20.000 børn, men den målsætning blev opnået allerede efter 10 måneder, og da det oprindelige projekt udløb, var det nået ud til over 40.000 børn.

140.000 børn

Den store succes var baggrunden for, at de tre parter i 2014 besluttede sig for at fortsætte projektet frem til udgangen af 2016. Den nye målsætning lyder, at projektet skal nå ud til 100.000 børn mellem tre og seks år og som nået nyt også ud til 40.000 børn mellem nul og to år.

– Det glæder mig, at Fredericia Kommune kom med på vognen, og jeg er overbevist om, at børnene vil få stor glæde af det. Gode og sunde idrætsvaner grundlægges i barndommen, og det er vigtigt, at børnene i en helt ung alder finder glæde ved at bevæge sig, siger DIF’s formand Niels Nygaard.

Frem mod 2016 skal der i minimum 30 kommuner laves kursusforløb for institutionspersonalet i leg og bevægelse. Desuden skal flere end 60 institutioner indgå i et forløb, hvor der målrettet arbejdes med test af motorikken for at dokumentere effekten af ’Rend og hop med Oliver’.

– Det er store smil og koncentrerede øjne, der males på børnenes ansigter, når vi besøger institutionerne og udfordrer dem på motorikken. Vi bestræber os på at gøre det sjovt og spændende for børnene at lege med de kropslige færdigheder, og deres engagement fortæller os, at det giver mening, fortæller projektleder Gitte Markfoged og fortsætter:

Desuden giver materialet personalet et konkret redskab til at støtte børnenes motoriske udvikling og hjælpe dem til at bevare glæden ved bevægelse.

Fakta om ’Rend og hop med Oliver’

Et gratis bevægelseskoncept udviklet til børnehaverne med det formål at bidrage til den forebyggende indsats på sundhedsområdet.

Giver institutionspersonale og dagplejere et lettilgængeligt materiale til at fremme børns motorik.

Institutionerne kan få et gratis konsulentbesøg i forbindelse med implementeringen af konceptet.

Budgettet for 2014-2016 er på otte millioner kroner, hvoraf Nordea-fonden finansierer 80 procent af beløbet.

Læs mere om projektet, og om hvordan børnehaverne kommer i gang på http://www.rendoghop.info

(Foto:PR )