En stor del af de 450 medlemmer af HK, der har svaret, har haft stress tæt inde på livet – personligt eller hos kolleger.

Det er helt præcis 24,61% af de mange besvarelser, der falder i kategorien ”Ja, jeg har tidligere været væk fra arbejdet pga. stress”. Hertil kommer 13,53%, der har ”…holdt et par ferie-, syge- eller fridage for at koble af”.

For Martin Rasmussen, der er formand for HK Midt, er der derfor grund til at råbe vagt i gevær:

– Alene det, at over 450 har valgt at deltage i vores spørgeundersøgelse fortæller, at temaet stress fylder meget i hverdagen hos mange. Tallene fortæller klart og tydeligt, at trivsel på arbejdspladsen stadig og hele tiden skal prioriteres højt. For lige nu koster stress tydeligvis for meget kvalitet i arbejdslivet – og for mange ressourcer for både medarbejdere, samfund og arbejdspladser, konstaterer han.

Andre af spørgeundersøgelsens pointer omkring stress
· af de adspurgte, der selv har været væk fra deres arbejdsplads på grund af stress, har der hos 23,88% været tale om fravær på mere end 3 måneder
· hele 66,74% har oplevet, at en eller flere kolleger har været væk fra arbejdspladsen på grund af stress.

· en stor del af de adspurgte oplever de kendte symptomer på stress – bl.a. hovedproblemer, problemer med at huske, koncentrationsbesvær og dårlig søvn
· for mange opgaver, dårlig stemning på arbejdspladsen, støj og langsomme/fejlbehæftede systemer er nogle af de faktorer, der stresser på arbejdspladsen.

· partneren, familien, kollegerne og chefen angives som de primære samtalepartnere, hvis de adspurgte får problemer med stress
· mange af de adspurgte lægger små ting ind i hverdagen for at forebygge stress – f.eks. pauser, regelmæssig motion, omlægning af opgaver og samtaler med partner og/eller kolleger.