Social- og omsorgsudvalg har valgt at udsætte vedtagelsen af spareplanerne i Fredericia, som var berammet til onsdag i sidste uge. På baggrund af den massive kritik har politikerne besluttet at bruge mandag og tirsdag på dialogmøder med de pårørende, hvorefter udvalget har spareplanerne på dagsordenen for et nyt møde på onsdag i denne uge (18. juni).

– Men planerne om at spare 19,9 millioner og skære 30 stillinger væk på et område, der skal yde omsorg til kommunens allersvageste borgere – borgere med et fysisk eller psykisk handicap – er jo ikke taget af bordet, og der hviler dermed fortsat et massivt pres på de berørte borgere, de pårørende og medarbejderne på området, fastslår Hanne Ellegaard.

Hun mener ikke, at det alene kan være Social- og omsorgsudvalgets sag at gennemføre en beslutning, der vil føre til så massive serviceforringelser på et yderst følsomt område.

– At man skrider til hovsa-besparelser i den størrelsesorden viser, at man har budgetteret alt for optimistisk på den sociale område. Der er ikke taget højde for den befolkningsmæssige udvikling og for de øgede behov på området. Det har alle byrådspolitikerne et ansvar for, og derfor må byrådet på banen og tage ansvaret for, hvad der skal ske. Vi mener, at spareplanerne bør droppes, og at politikerne må forsøge at finde pengene andre steder, hvor det ikke gør så ondt, slutter Hanne Ellegaard.