Når rengøringen udliciteres falder kvaliteten og utilfredsheden stiger. Det billede tegner sig i en ny undersøgelse blandt 317 tekniske servicemedarbejdere- og ledere på danske folkeskoler, som FOA og 3F har foretaget.

Samtidig siger 80 procent af de adspurgte, at der er blevet sparet på rengøringen inden for de sidste fem år. Det rammer både kvaliteten og medarbejderne, når man sparer på rengøringen og udliciterer, advarer FOA og 3F.

”Det er en meget trist udvikling. Kommunerne sparer ved at udlicitere rengøringsopgaven til private firmaer. Argumentet er, at man kan få det samme bare billigere. Men sådan fungerer virkeligheden ikke. Der er benhård konkurrence i branchen, og de private firmaer halser afsted for at kunne tjene penge. Så ryger kvaliteten og arbejdsmiljøet,” siger forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen.

Formanden for den offentlige gruppe i 3F er enig. Hun kalder undersøgelsen ”et rødt advarselsflag” til de lokale politikere og embedsmænd, der slår på tromme for udlicitering.

”Politikere og embedsmænd må tænke sig rigtigt godt om, før de bevæger sig ud i mere hovedløs udlicitering. Det er sjældent en god løsning for elever, brugere og personale at lade private overtage. Både når man taler økonomi og kvalitet er resultatet ofte skuffende. Idéen om, at blot man udliciterer, er al lykke gjort, kan ende med at koste dyrt,” siger Ellen K. Lykkegård.

Undersøgelsen viser en sammenhæng mellem lav tilfredshed med kvaliteten og udlicitering til private firmaer. Det hænger sandsynligvis sammen med, at rengøringspersonalet i de private firmaer har mere travlt.

På skoler, hvor rengøringen er udliciteret til et privat firme, mener kun 14 procent, at kvaliteten af rengøringen er god eller meget god. Ser man på skoler, hvor et kommunalt rengøringsteam varetager opgaver, mener 28 procent, at rengøringen er god eller meget god.

Der er størst tilfredshed på skoler, hvor de kommunale rengøringsmedarbejdere er ansat på skolen. Her mener 67 procent af skolepedellerne, at kvaliteten er god eller meget god.

Antallet af klager over rengøringen afspejler samme tendens. Knap syv ud af ti servicemedarbejdere og –ledere på skoler med privat rengøring får dagligt eller ugentligt klager over rengøringen.

Steder, hvor rengøringspersonalet er ansat på skolerne, gør det sig gældende på én ud af seks skoler.

(Arkivfoto)