Den fine gamle træbygning på Hindsgavlhalvøen, “Søbadet”, der oprindeligt tjente som servicebygning for den kommunale svømmeundervisning i Lillebælt, har netop fået en ny, lille nabo.

I 2016 fik Middelfart Kommune dispensation af Naturstyrelsen til at opføre en 30 kvadratmeter stor nabobygning, der skal tjene som skyllehus for fritidsdykkere og øvrige frilufts- og badegæster. Huset skal understøtte det attraktive friluftsliv og helt unikke farvand for dykning i Lillebælt, der regnes for et af Nordeuropas bedste destinationer til formålet. Det skriver Middelfart Kommune i en pressemeddelelse.

Udformet i tæt dialog med lokale dykkere
Realiseringen af skyllehuset har været længe undervejs. Lokale dykkere slog i sin tid de første streger for udformningen, der siden af Middelfart Kommune blev justeret for at opnå tilladelse.

Husets ydre udformning er i materiale og detaljering inspireret af Søbadet, men har til gengæld et langt mere robust indre, med store skyllekar i rå beton, der kan modstå de store vandmængder og saltvand, der året rundt vil blive slæbt igennem huset.

Formand for Teknisk Udvalg, Regitze Tilma, udtaler:
“Det er meget glædeligt, at der er lykkedes at få realiseret et projekt i dette særlige område på Hindsgavlhalvøen, der er beliggende inden for både skovbyggelinje og strandbeskyttelseslinjen. Vi håber, at borgere og besøgene vil tage godt imod det nye hus, der tilmed vil være funktionsdygtigt året rundt”

Det gode og aktive friluftsliv
Det aktive ude- og friluftsliv for børn og voksne i alle aldre har høj prioritet i Middelfart.

Borgmester Steen Dahlstrøm udtaler:
“Vi oplever i disse år stor tilflytning og interesse for vores område, og de mange attraktive naturtilbud, som vi har at byde på, er blandt de vigtige grunde til hertil. Med det nye skyllehus ved Søbadet slår vi endnu et slag for de fantastiske oplevelser, vi har at byde på i naturen her hos os.”

Indvielsen – Dykningens Dag 2017
Der er officiel invielse af det nye skyllehus d. 27. maj kl. 13. Her bliver huset vist frem og afprøvet af lokale dykkere.

Naturvejlederne fra Naturcenter Hindsgavl er med og vil stå for sjove og spændende aktiviteter for børn frem til kl. 15.

(Foto: Middelfart Kommune )