Til efteråret er Fredericia Kommune i den heldige situation, at der er valg. Derfor er der en rigtig god mulighed for at få et kompetent byråd, der kan tage ansvar for gode skoler i Fredericia Kommune.

Børn er vores fremtid
Vore børn fødes ikke med de samme muligheder og betingelser, men det er vores pligt som samfund at gøre det mulige for at give dem alle gode livsbetingelser.

Når et barn fødes står alle livsmuligheder åbne. Opdragelsen og opvækstmiljøet afgrænser mulighederne. Undervisningen i børnehave og skole giver muligheder, men begrænser også. Byens eller kommunens miljø er ligeledes medvirkende til at sætte muligheder eller begrænsninger.

Intellektuelt og motorisk fødes børn med en meget stor kapacitet, selvfølgelig er de heller ikke her lige, men i stor udtrækning, hvis alt er uden komplikationer.

Undersøgelser viser, at børn allerede fra før fødslen lærer sprog. Senere er sprogmiljøet afgørende for, hvor godt børn lærer at anvende og forstå sproget. Sproget er afgørende for, hvor godt børn begår sig senere i livet. Her skal sprog ikke blot forstås som det talte sprog, men sprog og udtryk i generel forstand.

Dagpleje og børnehave har et stort ansvar relateret til børns sproglige udvikling. Egentlig vil jeg mene, at de mennesker, der tager vare på børnene i dagpleje og børnehave skal have et stort sprogligt fundament. Det de ikke har personligt må opvejes ved at læse højt for børnene, så de venner sig til en verbal sproglig forståelse. Herudover skal børnene have gode muligheder for motorisk sproglig træning.

Hvis målsætningen er en god baggrund til en faglig uddannelse, så er det verbale sprog af uendelig stor betydning. For år tilbage snakkede jeg med den svenske forfatter Göran Tunström, der gav udtryk for, at det vigtigste vi kan give vore børn er sproget.

Familier med et stor sprogligt overskud giver børnene en god ballast. Ikke blot ved at lytte, men også ved at tale og diskutere. Som Sokrates sagde, er det først, når man selv har formuleret en problemstilling, at man egentlig forstår den.

Den sproglige bevidsthed er vigtig op igennem børnenes undervisning og udvikling. Når sproget er veludviklet, bliver det nemmere at læse og forstå samt huske. Det gælder uanset hvilket fagområde vi taler om. Matematik er også en form for abstrakt sprog.

Det vil betyde, at vi i dagpleje, børnehave og især de første år i skolen skal prioritere mennesker med en stor sprogsans.

Det verbale sprog
Ord og begreber er ikke blot enkelt at forstå. Hvert enkelt ord har en forståelsessfære, der har betydning for området, det indgår i. Forståelsessfæren er i stor udstrækning afhængig af kultur. Her forstås, at Danmark har mange forskellige subkulturer, der har forskellige sprogsfærer. Det kan være så forskelligt, at to forskellige subkulturer ikke forstår hinanden, selv om begge parter taler og forstår dansk i almindelighed.

Jeg vil opfordre til, at man gennem valgperioden stille indholdsmæssige spørgsmål til kandidaterne, så man får klaring på, om de forstår og vil forholde sig til ovenstående beskrivelse.

Vi skal som samfund prioritere børns udvikling højere end meget andet.

Fhv. højskoleforstander Jens Jørn Pedersen.