Så kan du søge om støtte fra Kolding Kommunes byfornyelsespulje, som i år har særligt fokus på Lunderskov og Christiansfeld.

 Igen i år har Plan- og Boligudvalget sat penge af til private byfornyelsesprojekter – i alt 1,9 mio. kr., som skal bidrage til at forskønne den udvendige del af bevaringsværdige huse, altså ydermure og tag. Som noget nyt i år er en del af puljen øremærket til bymidten af Lunderskov.

’I udvalget har vi valgt at prioritere en del af midlerne til Lunderskov for at følge op på byens borgerplan. På den måde kan vi bidrage til den positive udvikling, der allerede er i gang i Lunderskov, fortæller formand for Plan- og Boligudvalget Poul Erik Jensen.

By- og Udviklingsforvaltningen vil i den kommende tid kontakte ejere af udvalgte ejendomme i Lunderskov med information om mulighederne for at få byfornyelsesstøtte og samtidig tilbyde vejledning.

Fokus på Christiansfeld

Siden 2013 har Kolding Kommune haft et ekstraordinært fokus på at bevare husenes originale udseende i bymidten i Christiansfeld for dermed at styrke UNESCO-indsatsen. Den indsats fortsætter i år, hvor Plan- og Boligudvalget målretter 600.000 kr. af midlerne. Udvalget prioriterer især Lindegade, Kongensgade ved Genforeningspladsen og Haderslevvej lige uden for bymidten for at skabe sammenhæng til UNESCO-verdensarvsområdet. Også i Christiansfeld kontakter forvaltningen boligejerne i de prioriterede områder.

Faldefærdige huse og skimmelsvamp

Andre renoveringsprojekter kan også få støtte fra byfornyelsespuljen. Det drejer sig om bekæmpelse af skimmelsvamp og nedrivning af faldefærdige boliger. Læs mere om byfornyelsespuljen på kolding.dk/byfornyelse, hvor du også finder ansøgningsskemaet. Deadline for ansøgninger er den 12. juni 2017.