Mennesker, der har oplevet at få en psykiatrisk diagnose, skal undervise andre med psykisk sygdom på et college for sindslidende i Vejle. Undervisningen fra en ligesindet skal højne livskvaliteten og lette adgangen til uddannelse og job.

Mødet med en, der kender til problemerne selv, men er blevet rask eller har lært at mestre sin sygdom, gør en forskel for en person med psykisk sygdom, som mødet med professionelle i behandlingssystemet ikke kan.

Øget selvværd og flere muligheder
Det viser erfaringer fra et 3-årigt mentorprojekt “Peer-to-peer”, som er udviklet i et samarbejde mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommunes socialpsykiatri, hvor psykisk sårbare støtter hinanden. Mentoren viser, at der er en vej ud af psykisk sygdom. Omvendt oplever mentoren glæde ved at hjælpe en anden.

Projektet viste, at deltagerne gennemgik en positiv udvikling, bl.a. oplevede 45 % et styrket selvværd, og 71 % så flere muligheder. Flere bekræftede, at de havde brudt isolationen og fået mod på udflytning, job og uddannelse.

Det er disse resultater, det nye college i Vejle, døbt “Recovery College Vejle”, bygger videre på:

– Vi forventer os meget af det nye college. Ikke kun fordi vi har mulighed for at øge trivsel og livskvalitet hos psykisk sårbare – men også fordi et positivt resultat af Recovery College Vejle kan sætte en ny retning for at arbejde med rehabilitering af psykiske lidelser i Danmark, siger Birthe Vorsum, psykiatrichef i Vejle Kommune, i en pressemeddelelse.

Vejle går forrest
Vejle Kommune var blandt de første kommuner, som testede peer-to-peer-metoden – og nu også den første kommune, som går all in med et recovery college:

– Vi er glade for at gå forrest i Vejle Kommune. Vi tror på, i tråd med internationale erfaringer, at vejlenserne vil kunne bruge hinandens ressourcer og livserfaringer, og at de i fællesskab i højere grad kan tage del i lokalsamfundets tilbud og blive del af uddannelses- eller arbejdsmarkedet, siger psykiatrichefen.

Recovery, som handler om “at komme sig”, og hvor både den enkelte selv og omgivelserne spiller en central rolle, er på den politiske dagsorden. Ikke bare i Vejle Kommune, men i hele Danmark – og man er optaget af, hvordan kommunernes indsats i højere grad kan bringe mennesker med psykisk sårbarhed nærmere arbejdsmarkedet, og hvordan kommunerne sikrer dem et længere og bedre liv.

Konkret består Recovery College Vejle af kursusforløb, workshops eller temadage. Indholdet tager afsæt i de ønsker, som borgerne i socialpsykiatrien i Vejle Kommune har, og indholdet planlægges sammen med dem. Underviserne er professionelle inden for socialpsykiatrien og frivillige med brugerbaggrund. Fagpersonen har styr på det teoretiske, mens underviseren med brugerbaggrund har prøvet på egen krop og sjæl, hvordan det virker i praksis.

Recovery College Vejle har kørt pilotforløb i foråret 2017, som bl.a. handler om positiv identitet, og hvordan man mestrer hverdagen. På baggrund af disse erfaringer starter Recovery College Vejle op efter sommerferien. Recovery College Vejle deler adresse med det socialpsykiatriske botilbud Sukkertoppen i Vejle, men vil på sigt også tilbyde forløb andre steder i kommunen.