Flere firmaer, der leverer ældrepleje i Sydjylland er gået konkurs. Derfor behandler Folketinget i dag SFs forslag, der skal sikre kommunerne mod den slags begivenheder.
Kolding, Vejle, Fredericia, Billund og Varde har alle været ramt af konkurser i ældreplejen. I alt 7 firmaer, der sørger for plejen af ældre er gået konkurs i Sydjylland.
Men i dag førstebehandler Folketinget SF s forslag, der skal sikre kommunerne og i sidste ende borgerne bedre, når et privat firma inden for hjemmehjælp går konkurs.

For op til 43 private firmaer i hjemmeplejen er gået konkurs på landsplan siden 2006. Alene i 2015 gik 10 firmaer konkurs, i løbet af 2016 er 9 firmaer gået konkurs, og her i 2017 er de første to firmaer lukket. FOA har vurderet, at det indtil nu har haft konsekvenser for over 11.000 ældre borgere.

Karina Lorentzen, folketingskandidat for SF og byrådskandidat i Kolding siger:

– Det høj antal konkurser i ældreplejen er dybt bekymrende. De ældre borgere betaler med deres tryghed, samtidig med at det går ud over alle borgeres økonomi i kommunen. Det er nemlig dyrt med vikarer, når der skal findes hurtige løsninger. Derfor har vi lavet et forslag, som skal sikre, at kommunen undgår en økonomisk bet ved en konkurs, fx ved at stille krav om en plejefirmaet stiller en bankgaranti, så der er penge til det akutte beredskab, der skal til, hvis ulykken sker.

Hver gang en privat leverandør af velfærdsydelser i en eller flere kommuner går konkurs, står kommunen pludselig med store ekstraudgifter til at sikre fortsat levering af velfærdsydelserne. Samtidig koster det typisk et millionbeløb at gennemføre et nyt udbud eller på anden måde få etableret en ny varig løsning for de berørte borgere.

Det mener SF er en helt uholdbar situation. Derfor skal kravene til private udbydere skærpes.

Fakta om SFs forslag:

Med forslaget stilles der krav om, at alle firmaer skal stille en bankgaranti, der dækker 3 måneders omsætning, og som udbetales til kommunen i tilfælde af firmaets konkurs eller andet ophør i utide. Garantien skal dække kommunens udgifter til akutberedskab aflønning af personale og til at finde en anden leverandør eller tilbagekalde opgaven.
Det skal konstrueres således, at garantien går uden om konkursboet. Branchen vil eventuelt kunne tilbyde tilsluttede virksomheder at stille en sådan garanti ved at oprette en garantifond, som vi bl.a. kender det i rejsebranchen, jf. Rejsegarantifonden.
Firmaerne skal fremsende regnskaber for de seneste 5 år, oplysninger om skatteindbetalinger og resultatlister de seneste 5 år. Der kan der dog i særlige tilfælde dispenseres fra disse forhold i helt nyoprettede firmaer. Dette gælder dog ikke nyoprettede datterselskaber. Kommunen skal have en kort finansiel status fra firmaet hvert kvartal. For udenlandske koncerner skal kravet gælde det danske datterselskab.
Baggrund:

Den daværende VK-regering åbnede i 2003 op for private firmaer i ældreplejen, jf. lovforslag nr. L 130, folketingsåret 2001-02, 2. samling. Det har medført en række konkurser, leverandører uden ordnede arbejdsforhold for ansatte, ekstraregninger til kommunerne, usikkerhed hos borgerne og rod i skatteindbetalingerne. En hjemmehjælpstime koster i snit 500 kr. For hver million en kommune taber ved en konkurs vil man derfor kunne have fået ca. 2.000 hjemmehjælpstimer. Hertil kommer kommunernes omkostninger ved et genudbud og/eller anden etablering af en ny løsning i plejen af de berørte borgere. Udbudsomkostningerne udgør erfaringsmæssigt 1-2 pct. af kontraktsummen eller som hovedregel, ifølge KL, minimum 1 mio. kr., hvis der er tale om udbud af velfærdsservice.

Se konkurser i Sydjylland: http://konkursindex.dk/