Et hårdt liv, dårlig økonomi, social og/eller psykiske problemer, tandlægeskræk, misbrug og måske hjemløshed har medført, at de udsatte ikke har gået til tandlæge i mange år. Begyndende tandsygdomme er derfor ikke blevet behandlet og har udviklet sig til smertevoldende tilstande. Nu har tre privatpraktiserende tandlæger i Fredericia i samarbejde med det lokale udsatteråd sat gang i et initiativ, der skal hjælpe de udsatte med tandsundheden.

De to af tandlægerne er allerede klar til at tage imod patienterne den 29. oktober 2014 kl. 18.00-20.00. Det finder sted på Ullerupbæk skole (afd. Skjoldborgvejen) Skjoldborgsvej 25, 7000 Fredericia.

Tandbehandling for udsatte i Fredericia er et projekt, der løber over 18 måneder. Planen er at holde åbent ca. 3 timer en gang om måneden på den kommunale tandklinik på Skjoldborgvejens skole. Projektet er målrettet kommunens allermest udsatte borgere, og det vil være medarbejdere fra kommunens misbrugscenter og fra socialpsykiatrien, der visiterer borgerne til tilbuddet. Herudover vil projektet blive fulgt tæt. Dette sker for at få øget kendskabet til målgruppens behov og dermed være i stand til at gribe de muligheder for forbedringer af de udsattes sundhed, der kan dukke op i løbet af projektperioden.