Hastigheden er lav, når skinnefræseren er på arbejde, og revnerne, der fræses væk, er så små, at de dårligt er til at se med det blotte øje. Og når det 155 ton tunge arbejdstog sætter fræsehjulene i skinnerne og fjerner revnerne ved en hastighed på under 1 km/t, så er det en operation, der er med til at forlænge sporets levetid og spare ressourcer for Banedanmark.

”Hver dag kører der over 3000 tog på det danske jernbanenet, og det slider på skinnerne. Ved at fræse skinnerne, fjerner vi en stor del af de revner, der opstår, inden de vokser sig store. Dermed holder skinnerne længere, inden de skal udskiftes,” siger vedligeholdelsesleder Pernille Skovrup fra Banedanmark.

I dag er sporets generelle tilstand bedre end nogensinde før. Færre tog bliver forsinket på grund af hastighedsnedsættelser som følge af fejl i sporet, og risikoen for skinnebrud er reduceret.

Revner spottes af målevogn

Det er et andet specialtog, den særlige ultralydsmålevogn, der spotter fejlene i skinnerne.

Målevognstoget måler skinnernes tilstand, og det er data fra disse kørsler, der afslører revnerne og viser, hvor skinnerne skal fræses.

”Målevognstogene er i de seneste år udstyret til at måle med både ultralyd og hvirvelstrøm. Det giver mere præcise målinger, som igen gør, at vi kan målrette vores indsats endnu bedre,” siger Pernille Skovrup.

Kører om natten

Fræsetoget kører om natten for at undgå at genere togdriften. Om dagen bliver det renset og klargjort. Til og med den 16. april holder toget i Odense, herefter holder det i Kolding.

Klargøringen kan give støjgener for naboer, der bor tæt ved togets standplads.

Toget kører efter følgende plan:
13.-14. april Odense-Nyborg
14.-15. april Odense-Holmstrup
15.-16. april Odense-Nyborg
16.-17.april Holmstrup-Fredericia
18.-19. april Kolding-Taulov

Det støjer kun moderat, når fræsetoget arbejder – i modsætning til både skinneslibetoget og sporskifteslibetoget, der støjer og giver store gnister.

Fakta om fræsetoget

Fræsetoget er 44 meter langt og vejer 155 ton med fræsespånerne. Det har to fræsehjul og et slibehjul i hver side. Togets kørehastighed er max 70 km/t. Når det fræser skinner, kører det op til 0,6 km/t.

På en nat kan toget fræse op til tre ton jern af skinnerne. Jernet bliver herefter kontrolleret, sorteret og bearbejdet, inden det bliver genanvendt.