Nystiftede BIOS Danmark, der har et hollandsk moderselskab, skal fra september næste år køre de syddanske ambulancer på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland. Responce skal køre ambulancerne i Trekantområdet. Responce er et dansk selskab, som i dag blandt andet kører ambulancer i Horsens-området.

Region Syddanmark sendte ambulancekørslen i udbud i april, og de to selskaber har vundet opgaven, fordi de kom med de mest fordelagtige tilbud set ud fra en samlet vurdering af økonomi, kvalitet og leveringssikkerhed. Ifølge de nye kontrakter skal regionen betale de to selskaber omkring 490 mio. kr. om året for at køre ambulancerne. I forhold til de nuværende kontrakter forventer regionen at spare omkring 52 mio. kr. om året de første fem år og omkring 79 mio. om året de sidste fem år.

Udover ambulancekørslen omfatter opgaven også kørsel med akutlægebiler, akutbiler og liggende patienttransport.

Ambulancekørslen opdelt i fire områder

Region Syddanmark valgte at dele opgaven op i fire geografiske områder for at skabe mere konkurrence. De fire områder svarer til dækningsområderne for Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland. Falck og BIOS Danmark har budt på ambulancekørslen i alle fire områder, og Responce har kun budt på opgaven i Trekantområdet.
– Vi har haft og har et rigtigt godt samarbejde med Falck. Nu ser vi frem til et godt samarbejde med BIOS Danmark og Responce. Det materiale, vi har fået fra de to selskaber, har været meget overbevisende, siger Thyge Nielsen (V), formand for Region Syddanmarks præhospitalsudvalg.

Samme serviceniveau

Regionsrådet har fastsat, at det nuværende serviceniveau på ambulancekørslen skal fortsætte.

– Det betyder, at vi får det samme antal ambulancer, akutbiler og lægebiler, som vi har i dag. Og at de bliver placeret de samme steder som i dag. Derfor vil syddanskerne også opleve, at den tid, der går, fra de ringer efter en ambulance, til den kommer, ikke ændrer sig”, siger Thyge Nielsen.
Der er tale om ti-årige kontrakter pr. område med begyndelse 1. september 2015 og med mulighed for at afslutte kontrakten efter fem år. De to selskaber har nu et års tid til at forberede sig på opgaven.

Fakta

I 2013 rykkede ambulancerne i Region Syddanmark ud med blå blink i 43.276 tilfælde.

Regionsrådets beslutning er en hensigtserklæring. De endelige kontrakter kan først indgås efter den udbudsretlige standstill periode på 10 dage.