Projekt Aktiv Patientstøtte, er et udviklingsprojekt, som skal give borgeren hjælp og støtte fra en sygeplejerske, til at klare livet med en eller flere kroniske sygdomme. Indsatsen er for borgere, som har mange kontakter til sundhedsvæsenet eller har forhøjet risiko for at få behov for det. Tilbuddet udrulles netop nu i Region Syddanmark.

Indsatsen skal supplere og støtte den indsats og behandling, som borgeren allerede modtager på sygehuset og/eller i kommunen og ved egen læge. Sygeplejersken skal støtte og vejlede patienten, for at øge vedkommendes indsigt i egen sygdom, give viden om hvordan forværing forebygges og hjælpe med at finde rundt i sundhedssystemet.

Erfaringer fra både Sverige og Region Sjælland viser, at det ofte er borgere med en eller flere kroniske sygdomme, især KOL, hjertelidelser, diabetes og generelle smertelidelser.

De enkelte deltagere bliver kontaktet og inviteret til et indledende møde med sygeplejersken, som skal stå for den fremtidige støtte. Derefter foregår kontakten med en fast tilknyttet sygeplejerske via telefonen. Støtten varer ca. 6 til 9 måneder, og tager udgangspunkt i den enkeltes behov, aktive deltagelse og ønsker.
I løbet af år 2017-2019 forventes ca. 15.000 patienter på landsplan at få glæde af indsatsen, her af en god del i region Syddanmark.

Jeg synes det er et godt eksempel på udvikling til gavn for patienterne. Det skal fortsætte, således vi bl.a. også kommer væk fra at anke patienterstatninger. Målet må være at Regions Syddanmark er med patienterne i alle situationer og aldrig deres modstander.

Søren Rasmussen
Medlem af Sundhedsudvalget i Region Syddanmark
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding