Et lyttende øre, en støttende hånd eller selskab ved aftensmaden. Det er nogle gange ikke så meget, der skal til for at løfte hverdagen for patienterne på sygehusene eller hos borgerne på de sociale tilbud i Region Syddanmark.
Meget ofte kan den lille ekstra omsorg, som frivillige kan tilbyde, betyde en masse. Regionen vil nu gøre det nemmere for sygehuse og de sociale centre at benytte sig af frivillige.
Derfor har regionsrådet i Region Syddanmark vedtaget en strategi, der skal skabe enkle og ubureaukratiske værktøjer, som kan hjælpe frivillig-ordninger i gang.
– Der er en masse potentiale i frivillighed, som vi gerne vil hjælpe med at forløse. Frivillige kan ofte bidrage med noget ekstra. Det er måske en lille ting, men det kan betyde meget for det enkelte menneske, fortæller regionsrådsformand Carl Holst (V).
Læs mere: Udkast til frivillighedsstrategi for Region Syddanmark
Regionsrådsformanden understreger dog, at det naturligvis ikke skal være en erstatning for den professionelle pleje, behandling og rehabilitering, som patienterne eller borgerne modtager.

Fakta:
Region Syddanmarks frivillighedsstrategi sendes i høring indtil 12. december 2014 og forventes endeligt godkendt af regionsrådet i starten af 2015.
Strategien tager udgangspunkt i følgende 7 punkter:
1. Samarbejde med frivillige kan finde sted, hvor det tilfører en ekstra værdi for borgere og patienter i regionen.
2. Den frivillige indsats skal tage udgangspunkt i lokale ønsker, forhold og behov.
3. Frivillig indsats er et supplement og ikke en erstatning for den professionelle pleje, behandling og rehabilitering.
4. Klare rammer for den frivillige indsats.
5. Gensidig respekt.
6. Det skal være attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark.
7. Tydelig ledelse af den frivillige indsats.