Mette Petersen, Lasse Nissen og Niklas Kristiansen fra Hansenberg i Kolding, Asbjørn Peitersen fra Vejle Tekniske Gymnasium og Janina Sathiysaipavan fra IBC Fredericia Middelfart vandt Talentskolens finale, der var kulminationen på fire måneders arbejde med forbedring af folkesundheden, bedre udnyttelse af de offentlige rum og forbedring af studiemiljøet i Trekantområdet som givne opgaver i samarbejde med områdets kommuner og videregående uddannelser. Forløbet indeholdt desuden oplæg om identitet og vilje.

Dommerpanelet bestod af repræsentanter fra Vejle, Fredericia og Kolding kommuner, SDU, FFE-YE, Middelfart Sparekasse og iværksætter Jonas Donbæk, der driver JDMarketing.dk og er tidligere elev på IBC.

”Finalen var kendetegnet ved stor entusiasme og var meget konkurrencebetonet. Alle ville vinde,” fortæller lektor på IBC Fredericia Middelfart, Jørgen Ørsøe Juul.

Talentskolen er et tværgående projekt mellem områdets videregående uddannelser med undervisere fra IBC Fredericia Middelfart som tovholdere for talenterne, der er rekrutteret fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet.

(Foto: IBC International Business College )