Sygdom rammer desværre ofte skævt og uretfærdigt. De borgere, der har været i kontakt med det kommunale system i Fredericia under deres sygdomforløb, ved, at det faktisk kræver et godt helbred at være syg. Ikke nok med, at mange syge rammes på pengepungen, de støder ofte på store bureaukratiske problemer.

Man skulle jo ellers tro, at reglerne er ens for alle – men det er de ikke!

Hvis du er på sygedagpenge i Fredericia, er der mange ting du ikke må. Du skal være uarbejdsdygtig og må ikke holde ferie.Du må heller ikke forhale din behandling eller afklaringsforløb. Du må også gerne udføre frivilligt socialt arbejde. Man skal dog være opmærksom på, at sygedagpengene kan bortfalde, hvis du “ved din adfærd forhaler helbredelsen eller uden grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning” – som det så fint står i loven.

Men en ting man ikke må – det er at tjene en eneste krone!

Men det må man som politiker?

I Fredericia Byråd har vi en politiker, som siden valgkampen har været sygemeldt og på sygedagpenge og passet sit arbejde i byrådet, som er på 25-35 timer om ugen. Det bliver honoreret med et beløb på små 100.000 kroner om året.

Det kan personen godt – uden at miste sine sygedagpenge. Altså..man er for syg til at passe sit private job – men ”rask” nok til at passe sit byrådsarbejde! Bliver man så for syg til at passe sit byrådsarbejde og må melde afbud, er der altid en afløser som kan varetaget jobbet – som igen bliver betalt af skatteborgernes penge. Det sker uden at der bliver fratrukket vederlag af den sygemeldte politiker!

I et svar fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg står der:

“Vederlag for byrådsarbejde i sygedagpengesammenhæng er at betragte som en indtægt ved selvstændig virksomhed.
En person, der har flere samtidige arbejdsforhold – hvad enten det er som selvstændig eller lønmodtager – kan godt være at betragte som uarbejdsdygtig i den ene beskæftigelse og arbejdsdygtig i den anden.
En person, der er uarbejdsdygtig i forhold til sit almindelige arbejde – fx en fysio-
terapeut, der har brækket armen – kan godt varetage sit borgerlige ombud, og skal således ikke have fratrukket vederlaget for det borgerlige ombud i sygedagpengene”.

Sygedagpengeloven gælder åbenbart ikke for alle i Danmark.

Hvad synes du om dette, kære læser?