Borgmesterens køb af byggegrunden på Argentinervej udløste lavinen, der nu fire år senere kostede ham borgmesterjobbet. Med daværende kommunaldirektørs og nuværende 1. viceborgmesters underskrift på købsaftalen var borgmesterens skæbne beseglet. Men spurgte underskriverne til lovligheden af aftalen og hvem svarede? Det og rigtig meget andet vil Nye Borgerlige have svar på, men Økonomiudvalget har besluttet at undersøge nogle embedsmænd i kommunen og friholde det politiske niveau som i teatersagen. Herved sikres de involverede politikere immunitet. Inhabilitet? Sådan ser det ud men Forvaltningen forsikrer, at der ikke, er noget at komme efter. Bliver det enden på historien og skandalen? Næppe.  

Partier udenfor byrådet efterlyser demokrati, åbenhed og transparens i byrådets arbejde. Således har både Konservative, SF, Alternativet og debattører spurgt til lukketheden. Svaret er enkelt.

Vi har et et-parti styre der med privilegerede udvalgte sidder i det egentlige ”byråd” Økonomiudvalget. Alle beslutninger foregår i et lukket rum under dyb fortrolighed. Møderne i byrådssalen med sang og direkte TV er uden betydning. ALLE beslutninger er truffet på forhånd. Som flerårig løsgænger og nu repræsenterende Nye Borgerlige har jeg aldrig været en del af maskespillet og jeg notere mig byrådskollegers rullende øjne når jeg igen og igen tager ordet og bringer borgeren indenfor. Min skrivelse til borgmesteren, Kommunaldirektøren og øvrige partier, sendt torsdag d. 10. december 2020 taler for sig selv.

”De sidste dages hændelser omkring forvaltningens håndtering af handel med kommunens værdier (byggegrunde) har i sagens natur givet grobund for spekulationer og en generel mistænkeliggørelse i såvel det forvaltningsmæssige niveau som i det politiske niveau. Med borgmesterens fratræden er der skabt en ny dimension, der styres af pressen. Nye Borgerlige anbefaler derfor, at der nedsættes en tværpolitisk gruppe bestående af byrådets partier der samlet eller med et politisk flertal anbefaler en advokat undersøgelse og samtidigt fastsætter, hvad det er, der skal undersøges.

Jeg vil stærkt anbefale, at vi ikke bruger de sædvanlige udenbys advokater, men lader en gruppe bestående af samarbejdende lokale advokater tage opgaven.

Formålet er at få lavet en udredning, hvor alle relevante aspekter og personer – sagen vedrørende – involveres.

Der har været tilstrækkelig med klatvask. Vi må arbejde videre på et grundlag af fakta og på den baggrund træffe de nødvendige konklusioner”.

Ikke overraskende blev demokratiet og styrken af at have et samlet byråd fravalgt. Dørene blev lukket og ud af mørket kom den hvide røg med budskabet fra Kommunaldirektøren og 1. viceborgmesteren, at der skal laves en redegørelse, der ”forankres i direktionen med ekstern juridisk bistand og reference til økonomiudvalget under ledelse af 1. viceborgmester (senere også tilført 2. viceborgmester) ”. Nye Borgerlige ønskede at få afdækket alt og alle implicerede i kaos pyramiden under en uvildig tilgang med lokale advokater sat ind på opgaven. Kommunen opfodrer jo os borgere til at handle lokalt. En opfordring der IKKE gælder den kommunale forvaltning. Således blev først Bech-Bruun advokaterne fra Århus udvalgt (dem med teatersagen) som en standard løsning, men grundet en teknikalitet valgtes i stedet advokatfirmaet Horton. En hurtig søgning på dk.trustpilot.com dumper Horton, hvor 7% mener firmaet er fremragende og 93% giver karakteren ”dårlig”. Hvor blev ”KØB LOKALT” lige af og hvorfor udelukker vi lokale advokater.

Spørgsmål er der nok af.

Tilbage er rystelserne efter borgmesterens exit, en bunke ubesvarede spørgsmål og historien om den anden store politiske skandale i Fredericia indenfor kun 10 år. Skammeligt.

Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige. Byrådsmedlem i Fredericia. Gothersgade 20.