Flere medier har kontaktet Syd- og Sønderjyllands Politi og spurgt, om politiet har forpasset en mulighed for at sikre lægelig bistand til en psykisk syg borger i sagen om drab og drabsforsøg på en campingplads i Vejers – herunder at gøre brug af Region Syddanmarks psykiatriske tilbud og ressourcer.

Omdrejningspunktet for henvendelserne har været, at en bekymret ejer af campingpladsen kontaktede politiet aftenen forud for hændelsen og gjorde opmærksom på, at den nu anholdte gerningsmand viste tegn på at være psykisk syg.

Det er i denne sammenhæng korrekt, at politiet og Region Syddanmark har en aftale på det psykiatriske område. Men den indebærer ikke, at politiet kan rekvirere for eksempel et udkørende psykiatrisk akutteam, der kan behandle eller tilse vedkommende. Der er udelukkende tale om, at politiet kan få råd og vejledning til alvorligt psykisk syge – og at de, hvis de selv er indstillede på det, kan modtages af en vagthavende læge.

Aftalen har følgende ordlyd:

Syd- og Sønderjyllands Politi kan til enhver tid kontakte psykiatrisk vagthavende på PSYK for råd og vejledning vedrørende personer, der skønnes at have psykotiske eller psykoselignende symptomer. Personer, der er psykotiske og velkendt på PSYK, kan, såfremt de er indstillede herpå, modtages efter aftale med den vagthavende.

Syd- og Sønderjyllands Politi skal i denne forbindelse understrege, at man på Vagtcentralen er bekendt med aftalen. Men ud fra de oplysninger, der blev givet under samtalerne med ejeren af campingpladsen, var det ikke politiets vurdering, at der var behov for rådgivning, da personen ikke skønnedes at kunne tvangsindlægges, fordi vedkommende ikke skønnedes at være til alvorlig fare for sig selv eller andre borgere.