Kolding Kommune har modtaget 13.4 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets køkkenrenoveringspulje. Herudover har økonomiudvalget i Kolding Kommune afsat 5 mio. kr. til egenfinansiering. Midlerne vil blive brugt til at renovere og udbygge køkkenerne på 8 plejecentre i løbet af 2017. Formålet er at skabe rammer for lokal madproduktion på plejecentrene.

Seniorudvalget i Kolding Kommune har i en længere periode haft fokus på behovet for at renovere køkkenerne på plejecentrene. På denne baggrund er Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen glad for at Kolding Kommune er en af de kommuner der har fået flest midler fra puljen:

’Vi ved at maden og stemningen omkring maden er vigtig for plejecenterbeboere. Vi er derfor glade for at Kolding Kommune her i 2017 får renoveret plejecenterkøkkenerne så der skabes rammer for igen at kunne producere maden lokalt på hvert enkelt plejecenter’ udtaler Søren Rasmussen og fortsætter: ’Vi får nu nogle gode og moderne køkkener på plejecentrene, hvor vi f.eks kan bage brød, lave æblekage, lave eget pålæg eller på udvalgte dage tilpasse maden til konkrete ønsker fra plejecenterbeboerne. Herudover skal vi i Seniorudvalget kigge på, hvordan vi fremadrettet bedst muligt kan anvende de nye rammer til at skabe gode madoplevelser for plejecenterbeboerne’.

Kolding Kommune fik midlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet 1. maj 2017 og er nu i gang med planlægning og indhentning af tilbud på renoveringsopgaven. Selve renoveringen og byggeprocessen vil foregå sideløbende på alle 8 plejecentre fra september til december 2017. Det forventes derfor, at alle renoveringerne vil være afsluttet inden årets udgang.