Energikoncernen TREFOR præsterede et godt 2014. Årsregnskabet for 2014 viser et overskud på 150 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 32 % i forhold til 2013, og et driftsresultat (EBITDA) på 400 mio. kr., hvilket er en fremgang på 8 % i forhold til året før.

Årsregnskabet blev forelagt og godkendt af bestyrelsen torsdag den 26. marts, og TREFOR adm. direktør Knud Steen Larsen er tilfreds med resultatet.

”Vi kan være fuldt tilfredse med 2014. Vi har fortsat den positive udvikling og levet op til forventningerne. Den sunde udvikling er en helt klar konsekvens af vores strategi om en moderat vækst på toplinjen og en stærk vækst på bundlinjen. Vi har haft en moderat omsætningsfremgang, men altså endnu en gang været gode til at tjene penge. Vi har det fint med at skabe vækst i indtjeningen. Det, synes vi, er mere interessant end øget volumen, og vi har positive og øgede forventninger til 2015,” siger Knud Steen Larsen.

Historisk aftale med TDC

2014 var et år med meget bemærkelsesværdige begivenheder i TREFOR koncernen. Først og fremmest lykkedes det at få en stor og omfattende aftale med TDC på plads, hvor TDC får adgang til TREFORs fibernet. Aftalen sikrer, at kunderne får det bedste fra to verdener – et unikt og lynhurtigt fibernet samt indhold og services fra Danmarks mest professionelle og klart største spiller på tele‐ og tv‐markedet.

”Aftalen med TDC vil få væsentlig betydning for vores kunder og give dem endnu mere værdi,” siger Knud Steen Larsen.

Nye forretningsområder

I foråret 2014 gik TREFOR helhjertet ind i et nyt forretningsområde, velfærdsteknologi, med opkøbet af virksomheden Medisat A/S.
”Vi forventer fremadrettet et maksimalt fokus på at give mennesker tryghed og behandling i eget hjem, hvilket også lever op til vores værdier og forretningsmæssige tiltag – også i relation til vores bredbåndsaktiviteter. Vi vil fokusere på at ”behandle Danmark i hjemmet” i de kommende år,” understreger Knud Steen Larsen.

Et andet tiltag fra 2014, som også er en del af TREFORs strategiske målsætninger og er helt i tråd med koncernens værdier og grønne profil, er etableringen af virksomheden REMERGY

A/S i samarbejde med virksomheden Systemteknik fra Aalborg. REMERGY etablerer og gennemfører energirigtige løsninger i den tredje verden på forretningsmæssig basis.

Elscooter på gaden i 2015

I slutningen af 2014 blev der truffet beslutning om at sætte TREFORs egenudviklede elscooter i produktion. Elscooteren er designet til transport af gods i bymiljøer, og vil dermed være et væsentligt indspark i udfordringerne med at få nedbragt CO2‐belastningen.

”Vi er meget stolte af beslutningen om at sætte vores elscooter i produktion. Den er helt unik, og vi vil komme til at se og høre meget mere til den i indeværende år, hvor vi sender den på markedet,” fortæller Knud Steen Larsen.

Øget kundetilfredshed

Et af de væsentlige fokusområder i TREFOR koncernen i 2014 har været kundetilfredshed, og der er sket markante forandringer i det forgangne år, der blandt andet bød på oprettelse af et helt nyt Kundecenter.

”Vi har forstærket og fokuseret på øget kundetilfredshed og det var blandt andet en konsekvens heraf, at vi 1. marts 2014 etablerede et helt nyt og professionelt Kundecenter. Samtidig har vi lagt et grundigt arbejde i at fastholde vores position som et af landets mest effektive energiselskaber, med nogle af de laveste priser inden for el, vand og varme,” afslutter Knud Steen Larsen.

Årsregnskabet bliver præsenteret for repræsentantskabet den 21. april 2015, men kan allerede nu ses på dette link: www.trefor.dk/årsrapport2014