Den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Loven påvirker alle virksomheder, der handler med forbrugere – uanset om det er i form af personligt salg, fjernsalg, en tjenesteydelse – eller om et varekøb i fysisk butik.

“Med andre ord. Alle virksomheder, der handler med kunder er omfattet. Alligevel har mange endnu ikke implementeret de nye regler i deres salgs- og leveringsbetingelser og står derfor til at modtage en bøde”, advarer Louise Ekstrand i kædens seneste nyhedsbrev. Hun arbejder pt. på flere sager med onlinevirksomheder, der har opdaget forglemmelsen i tide.

Tryghed for handel over grænser

Den nye forbrugeraftalelov påvirker nemlig især virksomheder inden for onlinehandel. Her formidles reglerne ikke mundtligt, men står nedskrevet. Og ordlyden skal, ifølge den nye forbrugeraftalelov, fremstå ensartet med de øvrige landes forbrugeraftalelov, hvilket giver forbrugeren tryghed i at handle over landegrænser.

Leveringstid skal holdes 100%

En af de væsentlige skærpelser handler om, at tidspunktet for leveringen skal være oplyst inden købet. Dette kunne eksempelvis være: ”Varen leveres inden tre dage”.
Hvis det oplyste tidspunkt ikke bliver overholdt, kan det give forbrugeren en mulighed for at hæve aftalen. Ifølge den nye forbrugeraftalelov risikerer virksomheder endvidere bøde allerede første gang, de tilsidesætter reglerne.

Oplysninger før – og efter

“Overordnet er der tale om oplysninger, der skal gives til forbrugeren henholdvist før købet – og efter købet”, forklarer Louise Ekstrand.

“Før købet skal forbrugeren have fuldt kendskab til varen eller tjenesteydelsen. Yderligere skal forbrugeren tydeligt have oplyst virksomhedens navn, cvr.nr., kontaktoplysninger mm. Det er vigtigt, at varen eller tjenesteydelsen er beskrevet med en samlet pris, det vil sige inklusiv moms, gebyr mm. Endelig skal alle bestemmelser om betalingsvilkår, leveringsbetingelser og fortrydelsesret være tilgængelige før købet”.

Krav: Fortrydelsesformular

Når forbrugeren har købt en vare eller en tjenesteydelse online, skal virksomheden fremsende en ordrebekræftelse på købet. Ordrebekræftelsen skal fremsendes inden rimelig tid og senest samtidig med, at varen eller tjenesteydelsen leveres. Hvis en ordrebekræftelse ikke fremsendes, vil forbrugerens fortrydelsesret forlænges.

Ligesom ved den tidligere forbrugeraftalelov, skal forbrugerens fortrydelsesret oplyses. Denne fortrydelsesret skal indeholde oplysninger om betingelserne for fortrydelse, tidsfrister, procedure og en oplysning til forbrugeren om, hvordan de benytter sig af fortrydelsesretten. I forbindelse med det sidstnævnte er det i den nye forbrugeraftalelov lovpligtigt, at forbrugeren får stillet en standardfortrydelsesformular til rådighed.

Mere tid til at returnere

Yderligere er reglerne vedrørende tilbagelevering af varerne blevet væsentlig skærpet. Hovedreglen er, at forbrugeren skal give meddelelse om, at han eller hun ønsker at fortryde købet – inden 14 dage. Men forbrugeren behøver ikke længere at have tilbageleveret varen inden disse 14 dage. Varen skal nu blot være afsendt 14 dage efter, forbrugeren har udtrykt ønske om at fortryde.
Omvendt er virksomheden forpligtet til at tilbagebetale forbrugeren inden 14 dage, efter forbrugeren har gjort brug af sin fortrydelsesret. Dog kan virksomheden tilbageholde beløbet, hvis varen endnu ikke er kommet retur, eller forbrugeren ikke har fremvist dokumentation for, at varen er afsendt.

Op til 12 måneders fortrydelse

Der er tydeligere sanktioner for virksomheder, der ikke overholder de nye krav. Hvis en virksomhed glemmer at oplyse en kunde om fortrydelsesrettigheder – får kunden forlænget sin fortrydelsesret.

“Det lyder måske harmløst, men”, advarer Louise Ekstrand i Ret&Råds nyhedsbrev, “hvor man i den tidligere lovgivning kunne få maksimalt tre måneders ret til fortrydelse, er fortrydelsesretten nu forlænget til 12 måneder. Forbrugeren må altså fortryde sit køb i et helt kalenderår. Den risiko er mange af mine klienter glade for at have opdaget den i tide”.

(Arkivfoto)