Det er en ordentlig bunke sand, der nu bliver flyttet fra Kanalbyen til Østerstrand i Fredericia. Sandet har spillet en vigtig rolle i at forberede arealet omkring den gamle tørdok til byggeri – og nu skal det nyttiggøres i kommunens strandudvidelse.

For halvandet år siden blev en bemærkelsesværdig sandklit en del af det midlertidige landskab i Kanalbyen. Sandklitten er både blevet brugt til leg og som udsigtspunkt, men den har også tjent et praktisk formål. De mange tons sand har nemlig presset den jord sammen, der er brugt til opfyldning i den gamle tørdok, og dét har været nødvendigt for, at arealet kan blive bebygget.

”Nu er den rene jord under sandklitten presset tilstrækkeligt sammen til at blive bebygget, så i Kanalbyen er vi er rigtig glade for, at Fredericia Kommune vil aftage sandet, så det kan gøre nytte et nyt sted i lokalområdet”, siger Henning Bøgh fra Kanalbyen.

Fredericia Kommune begynder at flytte de godt 4000 kubikmeter ’nyttige’ sand i den sidste uge af april 2017.

”Vi lægger sandet ud ved Østerstrand som en del af en større strandudvidelse. Vi lægger sandet ud nord for badebroen, så en del af stranden er klar og ekstra indbydende, når badesæsonen starter. Senere lægger vi yderligere 16.000 kubikmeter”, fortæller Lars Bak fra Fredericia Kommune.

Medio maj 2017 går Kanalbyen i gang med at grave ud til kloakering mm. omkring det areal, hvor sandklitten ligger.