Fredericia og Middelfart tilbyder nu et tværgående akuttilbud til borgerne i de to kommuner. Tilbuddet har fået navnet ”Dit Akuttilbud” og åbner den1. marts 2015.

”Vi vil gerne give vores borgere mulighed for professionel støtte, når de oplever akutte psykiske kriser. Vores håb er, at vi med en hurtig og effektiv indsats kan være med til, at flere borgere bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet og føler sig inkluderet i samfundet på lige vilkår med andre”, siger udvalgsformand Henning Due Lorentzen.

Dit akuttilbud er et gratis tilbud for alle borgere i de to kommuner i alderen 18 år og derover. Det er et døgnåbent tilbud, hvor borgere og pårørende kan henvende sig – også udenfor ”normale” åbningstider. Det kræver hverken henvisning eller visitation at kontakte Dit akuttilbud. Borgerne bliver tilbudt både samtaler over telefonen og i akuttilbuddet. Derudover er der i nogle tilfælde mulighed for overnatning.

”Alle mennesker kan blive ramt af en psykisk krise, hvad enten det skyldes sorg, angst, vold eller andet der gør dagligdagen uoverskuelig. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man har brug for en indlæggelse. Med en professionel krisesamtale og rådgivning støtter vi den enkelte i at håndtere den akut opståede krise. Dermed styrker vi muligheden for at komme sig og bevare et meningsfuldt liv i egen bolig”, siger Rachel Møller, projektleder.

Dit akuttilbud tilbyder også at lave en kriseplan, hvor der bliver lagt en plan for borgerens vej ud af krisen. Kriseplanen skal hjælpe borgeren til selv at tage kontrol over situationen.

”Det er vigtigt for os, at borgeren oplever tryghed og får den ro, omsorg og støtte, der er behov for. Samtalerne tager altid udgangspunkt i den enkeltes livssituation, ressourcer og behov”, siger Melanie Ladegaard, projektmedarbejder.

Det er hensigten, at Dit akuttilbud skal indgå i et samarbejde med flere af kommunernes allerede eksisterende tilbud. Samarbejdet skal sikre, at borgerne får tilbudt en sammenhængende indsats.

Fakta
Dit akuttilbud er ét fælles tilbud, der er placeret i forbindelse med to bosteder i Fredericia og Middelfart. Tilbuddet skifter hver måned placering imellem de to byer, men borgerne fra de to kommuner kan altid henvende sig uanset, hvor tilbuddet har åbent. Telefonnummeret til akuttilbuddet er 25 72 40 17(virker først 1. marts 2015)

Du kan læse mere om Dit akuttilbud på http://www.ditakuttilbud.dk

Dit Akuttilbud er et projekt, der er satspuljefinansieret af Socialstyrelsen og løber indtil december 2017.