Seest Fritidslandskab er en af de fem lokationer i Danmark, der er udvalgt til et spændende nyt nationalt idrætsprojekt.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Lokale- og Anlægsfonden (LOA) står bag og sammen med Kolding Kommune vil de skabe et trailcenter, der kombinerer et klubhus, depot og mødested i naturen.

De nyskabende trailcentre skal både kunne rumme foreninger og selvorganiserede brugere. Høj funktionalitet, der kan rumme mange forskellige brugergrupper, er derfor i højsædet.

”Det er et skulderklap til vores fokus på området, at Kolding er udvalgt som en af de bare fem værtssteder, der bliver foregangsmænd i et så spændende projekt. Området ved Seest Fritidslandskab er ideelt til opførelse af et trailcenter, at det nu også anerkendes fra national side, bekræfter os blot yderligere i, at vi har fat i noget helt specielt,” siger Ole Alsted, formand for Fritids- og Idrætsudvalget i Kolding Kommune.

”Vi håber, at indbyggerne i hele Kolding Kommune vil benytte sig af faciliteterne, der kan inspirere til at bruge naturen aktivt og bruges som naturligt mødested. Når vores borgere først får øjnene op for trailcenteret, tror jeg, det bliver et stort hit,” uddyber Ole Alsted.

Etableringen af trailcenteret i Seest Fritidslandskab indgår som et af Fritids- og Idrætsudvalgets udvidelsesforslag til budget 2018.

Foruden Kolding er områder ved Silkeborg, ved Ry, på Bornholm og ved Svendborg udvalgt til at være en del af projektet.