Seks vejchikaner på Bredballe Strandvej genopstår i ny form. Vejle Kommune har inviteret den nye forening Bredballe Strand beboerforening til et samarbejde om, hvordan de nye vejchikaner kan fremme både trafiksikkerhed og forskønne Strandvejen i Bredballe.

Mens der blev gravet i vejen, har beboerne på Bredballe Strandvejen måtte undvære deres vejchikaner. Nu er arbejdet færdigt, og beboerne langs vejen efterspørger ifølge beboerforeningen, at vejchikanerne kommer op igen. Vejle Kommune vil nu genetablere chikanerne i ny form, sådan som beboerforeningen har efterspurgt. Efter sommerferien går Vejle Kommune og beboerforeningen derfor i gang med at drøfte, hvordan nye chikaner kan øge trafiksikkerheden og samtidig bidrage til at forskønne strandvejen.

Løsning med blik for såvel trafiksikkerhed som form
Samarbejdet er en udløber af de møder, som borgmester Jens Ejner Christensen og teknisk udvalgsformand Peder Hummelmose har haft med beboerforeningen og interesserede borgere i Bredballe i foråret. Kommunen arbejder videre med en analyse af mulige trafikløsninger for Strandvejen i Bredballe. Både beboerforeningen og Vejle Kommune ønsker, at eventuelle løsninger sker med blik for, hvordan man forener trafiksikkerhed og form på den bakkede og snoede vejstrækning fra 1. tunnel i Bredballe til Tirsbæk Strand.

Fortsat dialog mellem kommunen og beboerforeningen
-Kommunen og beboerforeningen har desuden aftalt, at der bliver nedsat en fast kontaktgruppe mellem kommunen og beboerforeningen. Borgerne, der bor ved Bredballe Strand, kan bidrage med input til dialogen via beboerforeningen, oplyser Vejle Kommune i en pressemeddelelse.