Talenter er ikke kun de indlysende dygtige eller begavede, som altid har hånden i vejret i timerne. Talenter kan også findes også blandt de skoletrætte og utilpassede børn og unge, som aldrig er blevet fagligt udfordret. Her kræver det mere at få øje på dem og gøde jorden, så eleverne kan udnytte deres potentiale.

10 dygtige undervisere fra Fredericia har netop været til eksamen i at spotte og udvikle talenter og vejlede kolleger om talentarbejde. De har i det forløbne år taget uddannelsen til talentvejleder hos Science Talenter i Sorø. Uddannelsen er et samarbejde mellem Science Talenter og UCC.

Med talentvejlederuddannelsen i bagagen er lærerne klædt på til at inspirere både eleverne og deres kolleger hjemme på skolerne, så det at inkludere de talentfulde i undervisningen bliver lige så naturligt, som det er at indtænke de fagligt svage.

“Science Talenter har mange års erfaring og viden om de tiltag, der fungerer, når talenterne skal udfordres efter deres formåen. Via vores talentvejlederuddannelse videregiver vi denne viden og sender nu en lille hær af praktikere ud på landets grundskoler. Her kan de lokalt arbejde med at identificere og udfordre talenterne, samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen og vejlede kolleger i talentarbejdet, og endelig igangsætte og forankre talentindsatsen i de deltagende kommuners skoler,”  siger projektleder hos Science Talenter, Søren Peter Dalby Andersen, i en pressemeddelelse.

En kæmpe forskel
Det er femte hold talentvejledere, der er uddannet, og niveauet er højt. Lone Nielsen, UCC og censor ved eksamen, var begejstret over niveauet:

“De her lærere kommer til at gøre en kæmpe forskel derude, fordi de er så reflekterede over egen praksis, deres organisation og også deres blik på den enkelte elev.

Og så er de voldsomt dedikerede, hvilket jo bare er blevet forstærket under uddannelsen.”

De nye talentvejledere glæder sig til at løfte de nye opgaver efter uddannelsen.

“Jeg ærgrer mig over alle de talenter, jeg gennem tiden ikke har fået set og udfordret. Men nu har jeg altså fået nogle værktøjer til at komme efter det,” fortæller David Gulløv, Ullerup Bæk Skolen i Fredericia.

Mange lærere ser talentfulde elever som ekstra arbejde, men her har uddannelsen været en aha-oplevelse for Christian Storm Tholberg fra Erritsø Fællesskole i Fredericia:

”Min vigtigste indsigt er, hvor lidt der skal til for at gøre en forskel for de dygtigste elever. ”

Talentvejlederne på inspirationstur på Kokkedal Skole som led i uddannelsen. Børnene er på skolens talenthold og viste talentvejlederspirerne deres projekter. Foto: Science Talenter