Grøn Omstillingsfond giver 1,1 mio. kr. til et storstilet samarbejde, som skal nedbringe madspild fra producent til forbruger. Formålet er at identificere de 10 største kilder til madspild og levere konkrete løsninger, som målbart skal mindske mængden af fødevarer, der ryger i skraldespanden.

Projektet er ledet og søsat af Dansk Supermarked i samarbejde med Arla og AP Grønt, og parterne har store forventninger til resultatet, der offentliggøres og deles bredt på en konference i foråret 2016.

– Det her er noget, som alle kan få gavn af – både producenter, forbrugere og detailhandel. Vi kommer til at søsætte mindst fem konkrete initiativer, som skal mindske madspildet mærkbart over hele værdikæden, siger Dansk Supermarkeds CSR-chef Helene Regnell.

Projektet skal indledningsvist afdække, hvor i værdikæden madspildet er størst. Det sker ved at undersøge, hvad forbrugerne smider ud, årsagen til at de smider det ud og til sidst en analyse af producent- og detailleddets rolle.

– Når vi har fundet de vigtigste kilder til madspild, vil vi gå ind og se på, hvad der skal til for at nedbringe det og udvikle konkrete løsninger på det, forklarer Helene Regnell.

Smart emballage skal redde baby-salat fra skraldespanden

Et godt eksempel på en løsning er allerede sat i gang hos den ene af partnerne i projektet, AP Grønt, som blandt andet sælger baby leaf-salat til supermarkederne. De små sprøde salatblade når ofte at blive slatne hos forbrugeren, når først posen er åbnet. Derfor arbejder AP Grønt nu på en ny emballage- og pakkemaskine, som kan emballere små salater i sampak, der passer bedre ind i forbrugerens behov.

Direktør i AP Grønt Per Hardenberg er overbevist om, at madspildsprojektet kan afføde andre gode initiativer, som kan komme både forbrugere og virksomheder til gavn.

– Det er rasende relevant for os at være med i et projekt som dette, for vi ved, at forbrugerne ikke bryder sig om at købe den samme vare for blot at smide halvdelen ud hver gang. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at afhjælpe det, siger direktør Per Hardenberg fra AP Grønt.

Føtex lægger varehus til forsøgene

Hos Arla er der også håb om, at projektet kan bibringe løsninger, der kan gøre en forskel hos både forbrugeren, producenten og detailleddet.

– Madspild er et konkret indsatsområde i Arlas strategi for bæredygtig vækst. Vi har store forventninger til at få identificeret, hvilke synergier som vi på tværs af værdikæden kan udnytte for at mindske spild af mejeriprodukter, siger CSR-chef Maja Møller for Arla i Danmark.

Det bliver føtex, som lægger varehuse og logistiksystem til implementeringen af de nye tiltag, som projektet skal munde ud i.

– I føtex har vi stort fokus på madspild. Vi ser det som en naturlig forpligtigelse at hjælpe danskerne med at smide mindre ud og købe ind i passende mængder, lige som vi selv bestræber os på at reducere madspild i vores varehuse. Det er en fornuftig måde at drive forretning på, og vi ved, at det er noget, der ligger vores kunder meget på sinde, siger føtex’ direktør Mette Maix.

Erfaringer deles bredt i branchen

Beregninger fra Landbrug & Fødevarer anslår, at der hvert år smides 540.000 tons mad ud i Danmark, og analyser fra Miljøstyrelsen peger på, at det er hos forbrugeren at spildet er størst.

Ved projektets afslutning i 2016 bliver resultaterne delt med offentligheden på en konference, hvor alle relevante aktører vil blive inviteret.

– Hvis vi skal nå målet med projektet, nemlig at mindske madspildet mærkbart, så skal resultaterne anvendes bredt i hele sektoren, og derfor inviterer vi alle med på en lytter, når vi selv er blevet klogere, siger Helene Regnell.

(Foto: PR )