Til evig i hukommelse er en ny, spændende udstilling om Fredericias to sognekirker i 1600- og 1700-tallet

Når man taler om kirker og kirkehistorie i Fredericia, kommer man ikke uden om at tale om Fristaden Fredericia. Fredericia har fra tidernes morgen været et frirum for forbudte religioner. Her kunne man frit udøve og leve med sin religion.

Men man kommer ofte til at glemme, at Fredericia også var et, i dansk målestok, særpræget område med hensyn til den almindelige evangelisk-lutherske sognekirke. I de fleste danske købstæder kunne indbyggerne kun mødes i en enkelt fælles kirke, men i Fredericia blev byen hurtigt efter sin grundlæggelse ved midten af 1600-tallet delt i to sogne. Disse to sogne blev oprindeligt døbt Danske Sogn og Tyske Sogn, men i dag kender vi dem som Trinitatis og Sct. Michaelis Sogn.
Udstillingen ”Til evig ihukommelse” handler netop disse to sogne i tiden fra midten af 1600-tallet og de følgende ca. 150 år. Det var den tid, hvor byen Fredericia langsomt formede sig, og hvor forskellige mennesker kom til at præge byens udvikling. Der var dog stor forskel på, hvordan historien formede sig for de to sogne og deres kirke. På mange måder kom kirkerne til at virke som et spejl på deres nærområde og de mennesker, der boede der.

Kirkerne var tidligere stedet, hvor folk mødtes jævnligt. Det var her Guds ord og de hellige sakramenter blev modtaget, det var her menigheden blev konfronteret med budskaber fra statslige og kirkelige myndigheder, og det var her de seneste nyheder og sladder blev udvekslet imellem menighedens medlemmer. Kirkerummet var rammen om en mangfoldighed af aktiviteter, og disse aktiviteter blev skabt af de mennesker, de handlinger og de genstande, der optrådte inde i rummet. Den dag i dag kan man stadig se navnene på mange af disse mennesker på forskellige genstande og møbler. De er vidnesbyrd om, hvordan mange generationer der prægede og stadig præger kirkerummene.

”Til evig ihukommelse” viser, hvordan de to lutherske sognekirker i Fredericia udviklede sig i 1600- og 1700-tallet – og især, hvordan sognenes beboere forsøgte at sætte sig varige minder inde i kirkerne, så mindet om dem var ”Til evig ihukommelse”.

Alle er velkomne til åbningen af udstillingen fredag den 1. september kl. 10 – 12. Her vil Karsten Merrald Sørensen holde et mindre foredrag om udstillingen, og Museerne i Fredericia vil være vært med snacks.