Som del af budgetaftalen for 2022 er det besluttet at etablere en tværgående ungeenhed i Fredericia – en enhed, som skal samle alle kommunens indsatser i samarbejde med unge, der på den ene eller anden måde er i kontakt med kommunen i deres vej gennem ungdomslivet.

Formålet med ungeenheden er meget kort fortalt at hjælpe alle unge i Fredericia med at finde deres vej ind i meningsfulde fællesskaber som uddannelse og job. Vejene dertil er forskellige, fordi de unge er forskellige.

Ungeenheden skal sørge for, at alle finder deres egen vej til det, der er meningsfuldt for netop dem, og får ansvaret for alle unge i Fredericia. Både unge, der har behov for en let hånd i ryggen og unge, der har brug for mere for at lykkes og finde deres vej i livet.

Der er henover foråret arbejdet med at afklare, hvilke opgaver og organisatoriske enheder, som skal flytte sammen i en fælles ungeenhed.

Nu ligger det fast, hvem der bliver chef for den kommende ungeenhed. Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Rasmus Balder Larsen, som på nuværende tidspunkt leder fritidsområdet i Fredericia Kommune, og som tiltræder i sit nye job den 1. august 2022.

– Rasmus kender allerede Fredericia Kommune godt og kan træde direkte ind i den vigtige opgave med at etablere den tværgående ungeenhed. Jeg er sikker på, at med Rasmus ved roret vil ungeenheden komme rigtig godt fra land, siger konstitueret direktør for Børn, Unge og Kultur Mette Heidemann. 

– Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for den nye ungeenhed. De unge i Fredericia har brug for en samlet ungeenhed, som bedre kan koordinere og samarbejde om de forskellige indsatser på den enkelte unges vej. Ved at rykke sammen undgår vi, at unge falder mellem flere stole i kommunen og sikrer en håndholdt tilgang, så endnu flere unge kan skabe et meningsfyldt og selvstændigt voksenliv. Det ser jeg frem til at komme i gang med sammen med alle vores vigtige samarbejdspartnere, siger Rasmus Balder Larsen. 

Rasmus er 41 år og bor i Odense med sin hustru og tre børn, skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelse.