Alle, der melder sig, kommer på den såkaldte grundliste, hvorfra der hentes nævninge og domsmænd til straffesager, hvor de medvirker sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Typisk vil man skulle møde i Retten i Kolding, men der kan også blive tale om møder i Landsretten i Viborg. Man skal være forberedt på, i nogle tilfælde, at skulle tilbringe en hel dag i Retten.

Til grundlisten skal vælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning, fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund etc.. For at blive lægdommer skal man være dansk statsborger og mellem 18 og 66 år.

Nævninge og domsmænd udtages af Landsrettens præsident, blandt personer som står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg som udarbejder grundlisterne og sender dem til Landsretten. Grundlisterne gælder for en periode på 4 år.

– Er du interesseret i at blive optaget på Fredericia kommunes grundliste, skal du være bopælsregistreret i Fredericia kommune og inden den 1. marts 2015 indsende anmodning om optagelse på listen. I anmodningen skal du oplyse alder, uddannelse og nuværende beskæftigelse. Der gives dog ingen garanti for at du kommer til at virke som nævning eller domsmand, oplyser Fredericia Kommune.

Du kan læse mere om emnet på www.domstol.dk (søg på nævning)

Anmodning om optagelse på Fredericia kommunes grundliste, sendes til: Grundlisteudvalget, att. Folkeregisterfører Hans-Erik Kristensen, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia eller på e-mail: hans-erik.kristensen@fredericia.dk.

Se film om at være nævning eller domsmand.